į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportiniai laimėjimai

Rajono mokyklų žaidynių lengvosios atletikos kroso estafetėse:

1998 - 2001 m. amžiaus grupėje  ir 2002 m.bei jaunesni amžiaus grupėse komandos iškovojo III vietą.

plačiau
 

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

 

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdfdoc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

 

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Mokomasis filmas „Standartizuoti testai“

 

 

2017 metais rengiami šie vertinimo įrankiai:

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VERTINIMO ĮRANKIŲ (DIAGNOSTINIŲ IR STANDATIZUOTŲ TESTŲ ) VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2016-2017 M. M

 
 

Mieli tėveliai, buvę mokyklos mokiniai, rėmėjai ir visi geros valios žmonės,

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinę mokyklą, skirdami iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų dėka mokykla  tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.

Kviečiame ir šiais metais skirti 2 % pajamų mokesčio mūsų mokyklai. Tai būtų didelė parama, kurią galėtume panaudoti mokinių ugdymo proceso gerinimui.

Jums nutarus 2 % savo pajamų mokesčio skirti mūsų mokyklai, papildomai mokėti nieko nereikia. Kiekvienas gyventojas  iki 2017 m. gegužės 1 d. prašymą gali užpildyti už 2016 m. ir pateikti asmeniškai Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Jeigu nesate teikę prašymo dėl 2 procentų pajamų mokesčio skyrimo paramai arba labdarai, tai šį prašymą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę jo formą į savo kompiuterį.

Prisijungti prie VMI elektroninės sistemos http://deklaravimas.vmi.lt  galite naudodamiesi savo internetine bankininkystės sistema.

MŪSŲ MOKYKLOS DUOMENYS NORINTIEMS PAREMTI MOKYKLĄ (INFORMACIJA FORMOS PILDYMUI):

1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190487530

2. Paramos gavėjo pavadinimas: Vilkaviškio  r. Sūdavos pagrindinė mokykla

3. Buveinės adresas: Arminų g. 1, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav., LT-70465

4. Įrašyti paramos sumą 2% arba 1%

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, bendrus siekius kuriant mokyklą Jūsų vaikams.
Tikimės tolesnio gražaus bendradarbiavimo.

Mokyklos administracijos ir mokytojų bendruomenės vardu,
direktorė Vilija Nikliauzienė

 
 
Dalyvavimas rajoniniame pradinių klasių mokinių anglų kalbos konkurse „ A Spelling Day“

Mūsų 2- 4 klasių mokinukai balandžio 5 d. dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (2-4 )klasių mokinių anglų kalbos konkurse „ A spelling Day“. Konkursas vyko Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje. 

plačiau
 
Mokinių prezidento rinkimai

Į pabaigą artėjant dar vieniems mokslo metams kartu atėjo laikas, išrinkti naująjį mokyklos mokinių prezidentą. Nuo kovo 13 d. iki balandžio 5 d. vyko kandidatų į mokyklos prezidentus rinkiminė kompanija. 

plačiau
 
Pamoka Vilkaviškio rajono apylinkės teisme

Panaudodami atviras ugdymosi aplinkas, dešimtos klasės mokiniai istorijos kabinetą iškeitė į Vilkaviškio rajono apylinkės teismą

plačiau
 
Turiningas mėnuo.....

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės nariai kovo mėnesį organizavo netradicinę metodinę savaitę.       

plačiau
 
GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE

Nuo šių metų sausio mėnesio  priešmokyklinukai pradėjo vykdyti tarptautinį projektą LIONS QUEST ,,Gyvenimo įgūdžių ugdymas priešmokykliniame amžiuje“. Tai naudingas ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. 

plačiau
 
Bandymai su vandeniu ir dažais
Minėdami Žemės ir Vandens dienas, Alksnėnų skyriaus mažieji ugdytiniai atliko bandymus su vandeniu ir dažais. 
 
 
 
plačiau
 
Klasių varžytuvės "Padėk draugui".

Kovo 24 dieną vyko veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2017 skirtos klasių varžytuvės "Padėk draugui".

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>