Mokykla » Atributika

 


                      HIMNAS                              VĖLIAVA

              Žodžiai S. Mikelaitienės
             Muzika V. Adomavičienės

 

Mokykloj nuostabus pasaulis

Su svyrančiais beržais šalia.

Nepameluotas jausmas, pirmas valsas

Ir draugės virpanti ranka.

 

Mokykloj skamba linksmas juokas,

Meilės žvilgsnis švelnus.

Joj pirmas parašytas žodis

Ir sūrių ašarėlių lietus.

 

Takai takeliai veda į mokyklą,

Koridoriuos skambi daina.

Čia juokas, ilgesys parimę

Ir jaunystėlė miela.

 

Tai kas, kad neša laiko ratas,

Sugrįžt atgal nebegali,

Tai kas, kad mūs jaunystės dienos

Paklysta žydinčiam kely...

 

Paliks mokykloj linksmas juokas,

Meilės žvilgsnis švelnus.

Liks pirmas parašytas žodis

Ir sūrių ašarėlių lietus.  

 


                                                                                      

                      HERBAS                                    

 

 

 

 Herbą sudaro mokyklinis skambutis su jį kertančia tautine juosta, du mokyklos langai, raktas su užrašu 1950, knyga, skambučio šešėlis.

 Skambučio pasirinkimas nėra atsitiktinis. Jis mokinio ir mokytojo metus, dienas suskirsto į tam tikrus laiko vienetus.

   Tautinė juosta turi simbolinę prasmę - tautinės mokyklos kūrimą. Langai - tai kelias į šviesą, tiesą, mokslą. Raktas su užrašu - mokyklos įkūrimas ir įkūrimo data. Knyga - mokslo šaltinis.

   Daug geltonos spalvos reiškia, kad mokykloje šilta, jauku ir saugu.

 Skambučio šešėlis baltas. Balta spalva simbolizuoja švarą, taiką, bendravimą. Yra ir rudos spalvos, ji simbolizuoja ramybę, susikaupimą.

     Herbo  autorė Ona Dabrilienė

 

    

      MOKYKLOS  UNIFORMA

 

 

 

          EMBLEMA