Mokykla » Vizija, misija, vertybinės nuostatos

                                                                        

VIZIJA

 

 

     Nuolat besimokanti bendruomenės mokykla. Bendruomenės mokykla, kurioje laikomasi susitarimų ir saugu kiekvienam bendruomenės nariui. Vertinamas visos šeimos mokymasis, įsitraukimas į mokyklos gyvenimą bei tradicijų puoselėjimą.

       Besimokanti bendruomenė, kurioje mokomasi gyvenimui ir patiriama kiekvieno individuali sėkmė.

       Bendruomenės mokykla, gebanti ir ieškanti būdų, kaip patenkinti visus bendruomenės narių švietimo poreikius, laiku suteikti individualizuotą pagalbą.

     Besimokanti bendruomenė, kurios resursai nukreipti inovatyviam tobulėjimui ir mokinių mokymosi pažangai gerinti.

 

MISIJA

 

        Stiprinant kiekvieno vaiko savivertę, atsakingai identifikuoti kiekvieno besimokančiojo potencialą, kad jis galėtų mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkančią pažangą.

 

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS

 

        Tapatumas. Pasididžiavimas savo bendruomene,  jos tradicijų puoselėjimas.

     Bendradarbiavimas. Kiekvieno bendruomenės nario pripažinimas, susitarimų laikymasis, problemų sprendimas, gebėjimas veikti kartu.

        Inovatyvumas. Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, asmeninis meistriškumas.

        Atvirumas pokyčiams. Įtraukus integralus veikimas, iššūkių priėmimas.

        Atsakomybė už savo sprendimus ir veiksmus sau bei bendruomenei.

     Saugumas. Saugios, kiekvieno poreikius atitinkančios erdvės ir pagarbaus mikroklimato sukūrimas.