Mokykla » Vizija, misija, vertybinės nuostatos

                                                                        

VIZIJA

 

Asmens ugdymo(si) ūgties siekianti nuolat besimokanti organizacija, puoselėjanti pozityvias vertybes, skatinanti sveiką gyvenimo būdą.

 

MISIJA

 

Įgyvendinant valstybės švietimo politiką teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, ugdyti kritiškai mąstančią, kūrybišką, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, mokančią dirbti komandoje asmenybę.

 

 

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS

 

1. Bendruomeniškumas. Tai mokyklos narių vienybė, talkinimas kitiems, įsipareigojimas mokyklos bendruomenei, vietos problemų sprendimas susibūrus, gebėjimas veikti ir priimti sprendimus kartu.

2. Atvirumas pokyčiams. Tai nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, naujų žinių siekimas, iššūkių priėmimas ir bendradarbiavimas.

3. Saugumas. Tai mokyklos bendruomenės siekis, kad kiekvienas bendruomenės narys pasitikėtų ir rūpintųsi vienas kitu, jaustųsi psichologiškai saugiu.