UGDYMAS » Ugdymo karjerai centras

UGDYMO KARJERAI CENTRAS  (UKC)

 

Ugdymo karjeros klausimais kiekvieną dieną 11.30 - 12.00 val. konsultuoja karjeros mokytoja, socialinė pedagogė Daiva Kačkauskienė

 

 

 

TIKSLAI:

1. Karjeros planavimo ugdymas ir profesinis informavimas.
2. Profesinės informacijos kaupimas, sisteminimas, atnaujinimas, perteikimas.
3. Metodinis ir organizacinis darbas.

 

UŽDAVINIAI:
1. Skatinti ir mokyti mokinius kuo objektyviau įvertinti save, savo gebėjimus, interesus ir galimybes, kad pasirinkimas kuo labiau atitiktų lūkesčius.
2. Ugdyti ir ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo bei savęs pristatymo gebėjimus, mokyti orientuotis informacijos sraute, taikant informacines technologijas bei kitus informacijos gavimo metodus.
3. Mokytis rašyti ir pildyti studijoms ar įsidarbinimui reikalingus dokumentus, apskaičiuoti stojimui reikalingus balus.
4. Padėti 10 klasės mokiniams pasirinkti jų norus, galimybes bei sugebėjimus atitinkantį ugdymą.

 

 


Apsilankęs UKC, mokinys gali:

1. Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.
2. Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
3. Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.