Paslaugos

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojos:

 

Gitana Mačienė 1, 3 kl. mokiniams, 13.05-14.40 val.

Lidija Černiauskienė 2, 4 kl. mokiniams, 14.00-15.35 val.

Oksana Butkeraitienė 5-6 kl. mokiniams, 13.05-14.40 val.

 

 

PAGALBOS  MOKINIUI  SPECIALISTAI:

  

Socialinė pedagogė Daiva Kačkauskienė, 

el.p. daiva.kackauskiene@gmail.com,

tel. 8 652 14624

Socialinės pedagogės pareigybės aprašymas

 

Specialioji pedagogė, logopedė Vilma Simanavičienė,  

el. p. vilma.sima@gmail.com, tel. 8 674 29930

Specialioji pedagogė Oksana Butkeraitienė,

el. p. o.krocaite@gmail.com, tel. 8 699 95934

Specialiosios pedagogės pareigybės aprašymas

Logopedės pareigybės aprašymas

 

Psichologė Agnė Rybakova,

el. p. agne.rybakova@gmail.com

Psichologės pareigybės aprašymas

Psichologės darbo laikas II 12-16 val., III 12-15 val., IV 12-14 val.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Milda Agliniškienė,

el.p. vspspecialistes.vilkaviskis@gmail.com, tel. 8 695 28729

Darbo laikas III, IV  8.30-16.30 val.

 

Mokytojo padėjėjos:

Ingrida Kernagienė, tel. 8 650 10657;

Lidija Černiauskienė, tel. 8 636 42156;

Rasutė Vekerotienė, tel. 8 675 10441;

Daiva Kačkauskienė, tel. 8 652 14624.

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos:

Vida Klimienė;

Dalė Mockevičienė.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

                 

   

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos specialiosios pedagoginės pagalbos ir specialiosios pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo tvarkos aprašas 

 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas