Projektai, programos » Tarptautinis eTwinning projektas

Tarptautiniai eTwinning projektai 

 

 

Kodėl naudinga dalyvauti? Mokytojai tampa proceso organizatoriai, mokiniai mokosi dirbti savarankiškai, mokytojas yra jo padėjėjas, skatintojas. Vyksta integracija keliais lygiais - tarp atskirų šalių mokyklų, mokykloje – tarp dalykų, įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą, informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką. Susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė motyvacija mokytis. Virtuali draugystė gali tapti asmenine mokinių pažintimi, kuri ateityje gali peraugti į draugystę, skatinančią susitikimus. Betarpiška pažintis su Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį. Mokytojų bendravimo atveju galima keistis metodikos naujovėmis, rengti švietimo sistemų palyginimus.

Kiekvienas gali rasti savo motyvą dalyvauti šioje programoje. 

 

Pradinių klasių mokiniai 2020-2021 mokslo metai vykdys šiuos tarptautinius eTwinning projektus:

 

Projektas ,,Kūrybinio skaitymo laboratorija: knyga+LEGO" skirtas skatinti ir tobulinti skaitymo ir teksto suvokimo bei inžinerinio mąstymo kompetencijas. Mokiniai susipažins su skirtingiems amžiaus tarpsniams skirtomis knygomis, ieškos informacijos apie autorius. Skaitydami plės žinias, gebės apibūdinti veikėjus, juos ne tik nupiešti, bet ir pasitelkę fantaziją, vaizduotę bei savo kūrybinius technologinius gebėjimus, sukurti svarbius objektus, paminėtus literatūros kūriniuose, iš LEGO detalių. Tokiu būdu bus susietos dvi svarbios pradinio amžiaus mokinių veiklos: konstravimas ir skaitymas, teksto suvokimas (kurių gebėjimai šiuolaikiniame IT amžiuje menksta). 

Projektas ,,Rudens taku", skirtas pradinių klasių mokiniams, integruojant į ugdomąjį procesą,kūrybinėse dirbtuvėse atliekant meniškus darbelius,tobulinanr IKT ir fotografavimą, stebint mus supančią gamtą. Per lapkričio mėnesį įvykdysime šias veiklas- mokyklų Prisistatymas, atliks ,,Gamtos eksperto " užduotis, tyrinės namų ir mokyklos aplinką, pieš, balsuos už kitų mokinių darbus,
1 sav. mokyklų prisistatymas. Foto prie mokyklos teritorijoje didžiausio augančio medžio.
2 sav. ,,Gamtos eksperto " užduotys.Darbų aptarimas klasėse, Diagramos braižymas ir jos pristatymas projekto draugams
3 sav. Kūrybinis darbas ,,Mano vardas" . Ant augančio medžio nupiešti savo vardo figūrą ir ją papuošti rudeniškomis gamtos spalvomis.
4 sav. Piešinys ,,Rudens spalvos" balsavimas už kitų mokyklų mokinių darbus. 

Projektas ,,Gamta mūsų rankose"

 

Tai aplinkosauginis projektas, kurio metu vaikai mokysis rūšiuoti, panaudoti atliekas antrą kartą bei kūrybiškai tausoti aplinką. Vaikų švietimas apie aplinkosaugą yra būtina sąmoningos visuomenės kūrimo dalis. Atliekų rūšiavimo ir atsakingo vartojimo įgūdžiai, kuriuos įgyjame vaikystėje, formuoja įpročius, kaip elgiamės su aplinka suaugę. Todėl labai svarbu, kad gerosios praktikos vaikams būtų diegiamos jau darželyje ir mokykloje. Norime vaikams parodyti, kad daiktai gali tarnauti ne vieną kartą.

Iš namuose, ugdymo įstaigose randamų nereikalingų atliekų pasigaminti ir antrąkart panaudoti daiktus: aksesuarus, kanceliarinius reikmenis, lesyklas, mokymosi priemones, Kalėdinius žaisliukus ir kt. Pagamintos priemonės, bus pritaikytos švietimo įstaigose. Mokyklose bus pakabintas ir ekostendas, kuris visuomet kūrybiniais sprendimais patrauks bendruomenės narių dėmesį ir skatins prisiminti aplinkosaugą. Įstaigose ir namuose tinkamai rūšiuoti atliekas.

Lapkričio mėn.:
1. Ugdymo įstaigų, grupių – klasių, šalių prisistatymai.
2. Adventinio kalendoriaus/vainiko gaminimas.
Gruodžio mėn.: Kalėdinių žaisliukų gaminimas.
Sausio mėn.: suorganizuoti madų šou (apranga iš antrinių žaliavų).
Vasario – kovo mėn. : mokymosi priemonių gaminimas.
Balandžio mėn. : puošiame aplinką.
Gegužio mėn.: projekto aptarimas. El. knygos ir video filmuko sukūrimas.

 

 

Pradinių klasių mokiniai 2019-2020 mokslo metai vykdys šiuos tarptautinius eTwinning projektus:

 

,,Colors of autumn. Rudens spalvos." - Su spalvotu rudeniu leisimės į atradimų kelionę. Stebėsime rudens požymius, domėsimės vykstančias reiškiniais, spalvomis, piešime, fotografuosime, kursime, konstruosime, gaminsime, rašysime ir parodysime visiems! Sužinosime, kaip rudens grožį ir dosnumą perteikia mūsų bendraamžiai.


 

,,Jaunieji mokslininkai" Projektas skirtas 1-4 klasių mokiniams ir pradinio ugdymo pedagogams, neformaliojo ugdymo pedagogams. Projekto metu mokiniai eksperimentuos, tyrinės, atliks stebėjimus.Veiklos integruojamos į ugdymo procesą.

 

,,Abėcėlės šalyje"-Projektas skirtas Lietuvos mokyklų pirmokams ir pradinio ugdymo pedagogams. Skirtas supažindinti su lietuvių kalbos abėcėle. Projekto pabaigoje pirmokai atpažins ir taisyklingai tars visus lietuvių kalbos garsus. Gebės užrašyti garsus žyminčias raides, žodžius, sakinius su jais. Kurs pirmuosius kūrybinius darbus.Veiklos integruojamos į ugdymo/si proceso mokomuosius dalykus.

 

Visi projektai buvo apdovanoti Ženkleliu. 

 

 

 

Pradinių klasių mokiniai 2018-2019 mokslo metai vykdys šiuos tarptautinius eTwinning projektus:

 

"Iš kur atsiranda duonelė?" - projektą vykdo 4 klasės mokiniai su priešmokyklinės grupės ugdytiniais 

Vykdymo laikas: rugsėjis - lapkritis.

 

 "Europos kalbų diena" - sveikinimo atvirukais keitėmės su projekte dalyvaujančiomis šalimis:Prancūzija, Slovakija, Ispanija, Italija, Kroatija.

Vykdymo laikas: rugsėjis- spalis

 

Pradinių klasių mokiniai 2017-2018 mokslo metais sėkmingai įvykdė šiuos tarptautinius eTwinning projektus:

 

„Postcards from Europe“ – mokiniai piešė piešinius, kurė atvirukus, vykdė veiklą, kuri atskleidė Lietuvos švenčių tradicijas ir papročius.

Įvykdytų veiklų apibendrinimas, pristatymas vyko spalio - gegužės mėnesiais.

Dalyvaujančios šalys: Prancūzija, Turkija, Rumunija, Jungtinės karalystės, Lietuva.

 

„Happy days with friends and parents!“ - mokiniai kitų šalių bendraamžiams pristatė savo laisvalaikį ir pomėgius. Į šį projektą įsitraukė ir tėvai.

Įvykdytų veiklų apibendrinimas, pristatymas vyko spalio-gegužės mėnesiais.

Dalyvaujančios šalys: Turkija, Lenkija, Lietuva.

 

"Christmas Cards exchange" - mokiniai kūrė Kalėdinius atvirukus ir sveikinimus, kuriuos išsiuntė į Angliją, Italiją, Latviją ir Turkiją. 

Kalėdinių atvirukų - sveikinimų sulaukėme iš Italijos, Rumunijos ir Turkijos.

Vykdymo laikas: lapkritis- gruodis

Dalyvaujančios šalys: Anglija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Turkija, Italija, Suomija, Lenkija, Lietuva, Latvija.

 

“The most beautiful Easter Picture 2018"- mokiniai piešė ir kurė piešinius bei sveikinimus Velykų tema. Visos šalys balsavo ir rinko gražiausius I, II, III vietos nugalėtojus.

Vykdymo laikas: kovas

Dalyvaujančios šalys: Turkija, Lenkija, Lietuva, Bulgarija, Serbija, Slovakija, Ukraina, Italija, Slovėnija, Latvija, Airija, Albanija, Graikija, Čekija.

 

"A Flower corner/ Žydinti palangė" - projektas skirtas 4-9 m vaikams. Juo buvo siekiama ugdyti vaikų pastabumą, žingeidumą, gebėjimą prižiūrėti ir rūpintis augalais.

Džiaugėmės Projekto rezultatais - sudaiginome ir užauginome 3 rūšių žydinčius augalus ir 2 rūšių  prieskonius.

Vykdymo laikas: kovas- birželis.

Dalyvaujančios šalys: Estija, Ukraina,Gruzija, Lenkija, Lietuva, Slovėnija, Slovakija, Rumunija.

 

 

Visi projektai buvo apdovanoti Ženkleliu. 

 

 

 

 

Projektų  vykdymo koordinatorė pradinių klasių mokytoja Alita Balčiūnienė