Projektai, programos » Tarptautinis eTwinning projektas

Tarptautiniai eTwinning projektai 

 

 

Kodėl naudinga dalyvauti? Mokytojai tampa proceso organizatoriai, mokiniai mokosi dirbti savarankiškai, mokytojas yra jo padėjėjas, skatintojas. Vyksta integracija keliais lygiais - tarp atskirų šalių mokyklų, mokykloje – tarp dalykų, įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą, informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką. Susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė motyvacija mokytis. Virtuali draugystė gali tapti asmenine mokinių pažintimi, kuri ateityje gali peraugti į draugystę, skatinančią susitikimus. Betarpiška pažintis su Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį. Mokytojų bendravimo atveju galima keistis metodikos naujovėmis, rengti švietimo sistemų palyginimus.

Kiekvienas gali rasti savo motyvą dalyvauti šioje programoje. 

 

Pradinių klasių mokiniai 2018-2019 mokslo metai vykdys šiuos tarptautinius eTwinning projektus:

 

"Iš kur atsiranda duonelė?" - projektą vykdo 4 klasės mokiniai su priešmokyklinės grupės ugdytiniais 

Vykdymo laikas: rugsėjis - lapkritis.

 

 "Europos kalbų diena" - sveikinimo atvirukais keitėmės su projekte dalyvaujančiomis šalimis:Prancūzija, Slovakija, Ispanija, Italija, Kroatija.

Vykdymo laikas: rugsėjis- spalis

 

Pradinių klasių mokiniai 2017-2018 mokslo metais sėkmingai įvykdė šiuos tarptautinius eTwinning projektus:

 

„Postcards from Europe“ – mokiniai piešė piešinius, kurė atvirukus, vykdė veiklą, kuri atskleidė Lietuvos švenčių tradicijas ir papročius.

Įvykdytų veiklų apibendrinimas, pristatymas vyko spalio - gegužės mėnesiais.

Dalyvaujančios šalys: Prancūzija, Turkija, Rumunija, Jungtinės karalystės, Lietuva.

 

„Happy days with friends and parents!“ - mokiniai kitų šalių bendraamžiams pristatė savo laisvalaikį ir pomėgius. Į šį projektą įsitraukė ir tėvai.

Įvykdytų veiklų apibendrinimas, pristatymas vyko spalio-gegužės mėnesiais.

Dalyvaujančios šalys: Turkija, Lenkija, Lietuva.

 

"Christmas Cards exchange" - mokiniai kūrė Kalėdinius atvirukus ir sveikinimus, kuriuos išsiuntė į Angliją, Italiją, Latviją ir Turkiją. 

Kalėdinių atvirukų - sveikinimų sulaukėme iš Italijos, Rumunijos ir Turkijos.

Vykdymo laikas: lapkritis- gruodis

Dalyvaujančios šalys: Anglija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Turkija, Italija, Suomija, Lenkija, Lietuva, Latvija.

 

“The most beautiful Easter Picture 2018"- mokiniai piešė ir kurė piešinius bei sveikinimus Velykų tema. Visos šalys balsavo ir rinko gražiausius I, II, III vietos nugalėtojus.

Vykdymo laikas: kovas

Dalyvaujančios šalys: Turkija, Lenkija, Lietuva, Bulgarija, Serbija, Slovakija, Ukraina, Italija, Slovėnija, Latvija, Airija, Albanija, Graikija, Čekija.

 

"A Flower corner/ Žydinti palangė" - projektas skirtas 4-9 m vaikams. Juo buvo siekiama ugdyti vaikų pastabumą, žingeidumą, gebėjimą prižiūrėti ir rūpintis augalais.

Džiaugėmės Projekto rezultatais - sudaiginome ir užauginome 3 rūšių žydinčius augalus ir 2 rūšių  prieskonius.

Vykdymo laikas: kovas- birželis.

Dalyvaujančios šalys: Estija, Ukraina,Gruzija, Lenkija, Lietuva, Slovėnija, Slovakija, Rumunija.

 

 

Visi projektai buvo apdovanoti Ženkleliu. 

 

 

 

 

Projektų  vykdymo koordinatorė pradinių klasių mokytoja Alita Balčiūnienė