Mokykla » Istorija

 

 

MOKYKLOS ISTORIJA

 

                 

   1950-1951 m. m. Šteino sodyboje (Rumokų kaimas) buvo atidaryta Žaliosios septynmetė mokykla, kurioje mokėsi  5 klasė (21 mokinys) ir  6 klasė (26 mokiniai). Pirmasis mokyklos direktorius - Antanas Tamulionis. 
                                                             Pirmosios mokytojos

 

     

      Teresė Papečkytė                         Marytė Mačytė                    Stasė Baltrušaitytė

   1951- 1952 m.m. yra 5, 6  ir  7  klasės, mokykla pradėjo dirbti Juozo Buvelskio sodyboje  (Žynių kaimas).

   1953 - 1954 m.m. Žaliosios septynmetė mokykla pavadinama   Arminų septynmete mokykla, nes Žaliojoje atstatoma karo stipriai apgriauta mokykla. 1959 metais septynmetė peraugo į Arminų vidurinę mokyklą. Pirmoji abiturientų laida mokyklą baigė 1960 metais.

 1967 m. Arminų kolūkio pirmininko Jono Steponavičiaus iniciatyva Sūdavos gyvenvietėje buvo pastatyta nauja mokykla kolūkio lėšomis.  
   1977 m. ji pavadinta Sūdavos vidurine mokykla.                    

   Iki  2009 m. m. mokykla vidurinio mokslo atestatus įteikė 741 abiturientui. Iš jų sidabro medaliu mokyklą baigė Juozas Karšauskas, Laimas Stakvilevičius, aukso medaliais - Jurgita Nikliauzaitė, Giedrius Tamošauskas.

     

           Mokykla didžiuojasi šešiais mokslo daktarais:

 
       
  Juozas Bukšnaitis, 
  technikos mokslų daktaras
 
Vida Henrikaitė - Bendikienė, 
      gamtos mokslų daktarė
 
                Zigmas Lydeka,
   socialinių mokslų daktaras
 
            
   Kęstutis Šalčius,
     medicinos mokslų daktaras
 
      Alfonsas Jurevičius,
     gamtos mokslų daktaras
 
      Aurelija Mykolaitytė,
humanitarinių mokslų daktar
ė
     
 

 

   Daugelis mokyklą baigusių abiturientų baigė aukštąsias mokyklas, dirba mėgstamus darbus, pasirinkę savo kelią. Jie su meile prisimena savo mokyklą ir mielai ją aplanko

   Didelį dėmesį mokykla skiria popamokinei  veiklai. Mokykloje veikia daug neformalios veiklos būrelių, kuriuos mokiniai renkasi pagal norus ir sugebėjimus. Mokykla didžiuojasi savo  literatais, mokinių pasiekimais sporto, dailės ir technologijų srityse.

   Senos ir mielos visiems yra mokyklos tradicijos. Viena iš jų yra mokyklos abiturientų susitikimai, kurie vyksta kas penkeri metai. 

   2015 metais mokykla atšventė 65-metį.

   2015 m.  rugsėjo 1 d. mokykla tapo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindine mokykla.