Paslaugos » Pailgintos darbo dienos grupė

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojos:

 

Gitana Mačienė 1-2 kl. mokiniams, 13.05-14.35 val.

Neringa Kušlienė 3-4 kl. mokiniams, 13.05-14.35 val.

Oksana Butkeraitienė 5-6 kl. mokiniams, 13.05-14.35 val.

Pailgintos darbo dienos grupės pedagogo (auklėtojo) pareigybės aprašymas