Paslaugos » Psichologo paslaugos

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

 

Psichologės teikiamos paslaugos:

1. Individualios konsultacijos – vaiko asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku individualių konsultacijų metu, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
2. Įvertinimas – vaiko galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
3. Švietimas – vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
4. Psichologinių problemų prevencija – psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

Jei Jums kyla įvairių klausimų, susijusių su Jūsų vaiko pedagoginėmis, psichologinėmis, socialinėmis problemomis, visada galite klausti:

rašydami el. paštu agne.rybakova@gmail.com arba tiesiog paskambindami telefonu 860500404.

Psichologė Agnė Rybakova