STRUKTŪRA IR KONTAKTAI » DARBUOTOJAI

Zita Viltrakienė          vyr. finansininkė, finansininkė 

                                      el. p.  z.viltrakiene@gmail.com, 

                                      tel. (8 342) 49 748

                                     finansininko pareigybės aprašymas

                                     vyriausiojo finansininko pareigybės aprašymas

 

 

Arūnas Nikliauza       ūkvedys

                                      el. p.  arunas.mokykla@gmail.com, 

                                      tel. (8 342) 49 748

                                      ūkvedžio pareigybės aprašymas    

 

 

Inga  Stepanauskienė  sekretorė

                                       el. p.   rastine@sudavos.lt

                                       tel. (8 342) 49 748

                                       sekretorės pareigybės aprašymas

 

 

Mokyklos darbo laikas:   I-IV 8.00-17.00 val.

                                           V     8.00-17.00 val.

 

PEDAGOGINIŲ  DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

 

PAGALBOS  MOKINIUI  SPECIALISTAI:

 

Socialinė pedagogė Daiva Kačkauskienė, 

el.p. daiva.kackauskiene@gmail.com,

tel. 8 652 14624

Socialinės pedagogės pareigybės aprašymas

 

Logopedė Vilma Simanavičienė,  

el. p. vilma.sima@gmail.com, tel. 8 674 29930

Specialioji pedagogė Oksana Butkeraitienė,

el. p. o.krocaite@gmail.com, tel. 8 699 95934

Specialiosios pedagogės pareigybės aprašymas

Logopedės pareigybės aprašymas

 

Psichologė Agnė Rybakova,

el. p. agne.rybakova@gmail.com

Psichologės pareigybės aprašymas

Psichologė vaiko auginimo atostogose nuo 2023-09-20 iki 2025-01-20.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Milda Agliniškienė,

el.p. vspspecialistes.vilkaviskis@gmail.com, tel. 8 695 28729

Darbo laikas III, IV  8.30-16.30 val.

 

Mokytojo padėjėjos:

Lina Urbšienė, 8 616 02911;

Lidija Černiauskienė, tel. 8 636 42156;

Rasutė Vekerotienė, tel. 8 675 10441;

Vilija Grimailienė tel. 86621364;

Daiva Kačkauskienė, tel. 8 652 14624.

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Ingrida Kernagienė, tel. 8 650 10657

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

 

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos:

Vida Klimienė;

Dalė Mockevičienė.

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

NEPEDAGOGINIAI  DARBUOTOJAI

Rasutė Vekerotienė, bibliotekininkė, bibliotekininko pareigybės aprašymas

Jūratė Gresevičienė, budėtoja-rūbininkė, budėtojo-rūbininko pareigybės aprašymas

Kęstutis Nikliauza, energetikas, energetiko pareigybės aprašymas

Laimutis Belevičius, kiemsargis, kiemsargio pareigybės aprašymas

Gema Pilvelienė, kiemsargė, kiemsargio pareigybės aprašymas

Chalilas Zufarovas, kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas, pareigybės aprašymas

Kęstutis Nikliauza, mokyklinio autobuso vairuotojas, pareigybės aprašymas

Kazimieras Mockevičius, mokyklinio autobuso vairuotojas, pareigybės aprašymas

Andrius Vilbikaitis, mokyklinio autobuso vairuotojas, pareigybės aprašymas

Jonas Saldukaitis, pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas, pareigybės aprašymas

Saulius Grimaila, pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas, pareigybės aprašymas

Vilija Grimailienė, valytoja, valytojo pareigybės aprašymas

Dangyra Krocienė, valytoja, valytojo pareigybės aprašymas

Vilija Latvaitienė, valytoja, valytojo pareigybės aprašymas

 

 

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 26 str. 1 d. ir siekdama suteikti reikalingą informaciją apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų veiklą ir siekdama šios informacijos sklaidos, siunčia parengtą informacinį pranešimą korepetitoriams.