IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. B-TS-66 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo vasaros laikotarpiu“

 

 

ATMINTINĖ  tėvams

 

 

Dienos ritmas ikimokyklinėse grupėse

 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa

 

 

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas

 

 

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašas ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymas, patvirtintas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-134

 

 

Prašymas  priimti  vaiką į Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinę/priešmokyklinę ugdymo grupę

 

 

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Spinduliukai“ mokytojos Eglė Počienė, tel. 863687159 ir Sonata Lekavičienė, tel. 861327135

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ mokytoja Daiva Staneikienė, tel. 865282277   

 

   

 

KLAUSUČIŲ SKYRIAUS

IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ (4-7 M.)

 15-DIENŲ VALGIARAŠTIS