į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacija tėvams

2017 spalis

 

Vilkaviškio r.Sūdavos pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 

 

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba  kviečia Klausučių seniūnijos vaikų, mokinių tėvus į mokymus  „Efektyvios tėvystės įgūdžių tobulinimasis“, kurie vyks spalio 4, 11, 18 dienomis 9-12 val. Klausučių seniūnijoje. Prašome aktyviai dalyvauti!

 

 

2017 kovas

 

Prevencija prieš smurtą

 

Patyčios mokykloje: kaip pastebėti, atpažinti ir padėti vaikui 

 

Elektroninės patyčios. Kaip padėti vaikui? Rekomendacijos tėvams.

 

Informacija dėl vaiko brandumo nustatymo:

Vadovaudamiesi LR ŠMM 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751 patvirtinto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą įvertinimo tvarkos aprašo 9 punktu norime priminti, kad  tėvai  (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, iki kovo 31 dienos turi kreiptis į Švietimo pagalbos tarnybos vadovą (Statybininkų g. 13, Vilkaviškis).

Tėvai turi pateikti šiuos dokumentus:

prašymą,

vaiko gimimo liudijimo kopiją,

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą (rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

 Registruotis vertinimui tel. (8 342) 54 766 arba atvykti adresu P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis.

 

 

2017 sausis

 

Dėl mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų apklausos ataskaitos

 

Tėvų vaidmuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje

 

Dėl iniciatyvos "SOS! Dingsta vaikai"

 

Dėl paskaitų ciklo ugdytinių tėvams 2017 m. sausio - gegužės mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre