UGDYMAS » Tvarkaraščiai

2023-2024 m. m. 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

2023-2024 m. m. 5-10 klasių neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų  tvarkaraštis

2023-2024 m. m. pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis

 

2022-2023 m. m. I   pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

2022-2023 m. m. 5-10 klasių neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų  tvarkaraštis

 

2022-2023 m. m. pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis, I pusmetis

2022-2023 m. m. pradinio ugdymo I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo, klasių auklėtojų užsiėmimų ir konsultacijų tvarkaraščiai

 

2021-2022 m. m. pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis, I pusmetis

2021-2022 m. m. pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis,  II  pusmetis

 

2021-2022 m. m. pradinio ugdymo  neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojų tvarkaraštis,

I pusmetis

2021-2022 m. m. pradinio ugdymo  neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojų tvarkaraštis,

II pusmetis

 

2021-2022 m. m. pradinių klasių  konsultacijų  tvarkaraštis, I pusmetis

2021-2022 m. m. pradinių klasių  konsultacijų  tvarkaraštis, II pusmetis

 

2021-2022 m. m. I pusmečio mokytojų budėjimo grafikas pradinėje mokykloje 

 

2021-2022 m. m. Klausučių skyriaus ugdomosios veiklos  tvarkaraštis

 

2021-2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo   tvarkaraštisI pusmetis

2021-2022 m. m. neformaliojo vaikų švietimo   tvarkaraštis, II pusmetis

 

 

2021-2022 m. m. I   pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m. m. II pusmečio  5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

 

2021-2022 m. m. mokytojų budėjimo grafikas