Mokykla » Muziejus

 

       Mokyklos istorijos  muziejus įkurtas 1995 metais. Muziejaus medžiaga buvo kaupiama daug metų. Ją rinko mokytojai, mokiniai, buvę mokiniai, jų tėvai, bendruomenė. Mokyklos muziejuje eksponuojama medžiaga, atspindinti mokyklos istoriją, kuri matoma ekspozicijose: kūrimosi istorija, pamokinė ir papomokinė veikla, susitikimai, paskutinis skambutis, išleistuvės, mokinių ir mokytojų saviveikla, sportas, turizmas, seni vadovėliai, pirmūnų garbės lenta. Sukaupta metodinė, dalykinė medžiaga. Surinkti renginių    aprašymai, įžymių mokyklos darbai mokinių, kurie nusipelnę kraštui ir Lietuvai.   Yra edukacinės programos: krašto tremtiniai, politikai, rezistentai, linas -  Lietuvos auksas, akmens amžiaus radiniai ir istorija (netoli mokyklos yra Skliausčių senovės gyvenvietė, Rementiškų piliakalnis), valstybės ir jų pinigai, mano kaimas, krašto tautodailininkai,  krašto žymūs žmonės ir jų  visuomeninė veikla, mano kaimas, pirmūnų garbės lenta. 
    Muziejų įkūrė  Lietuvos Respublikos garbės kraštotyrininkė mokytoja Regina Naujokaitienė.

    Šiuo metu muziejui vadovauja Reginos Naujokaitienės pėdomis pasekusi, buvusi mokyklos mokinė, istorijos mokytoja Milda Viltrakytė.