Mokykla » Muziejus

  

 

 

 

       

1995 m. vasario 4 d. pradėjo veikti mokyklos muziejus. Muziejus įkurtas minint mokyklos 45-ąjį jubiliejų. Prie muziejaus įkūrimo ir gyvavimo daug prisidėjo Lietuvos Respublikos garbės kraštotyrininkė, ilgametė mokyklos mokytoja Regina Naujokaitienė. Muziejaus medžiaga buvo kaupiama daug metų. Ją rinko mokytojai, mokiniai, tėvai, buvę mokiniai, aplinkinių kaimų gyventojai.

Gausus nuotraukų archyvas leidžia prisiminti pamokinę ir popamokinę veiklą, mokyklos jubiliejus, aidėjusius paskutinius skambučius, išleistuves, ekskursijas, įvairius renginius. Iš pirmūnų garbės lentos žvelgia mokykloje labiausiai pasižymėję mokiniai. Surinkti renginių aprašymai, seni vadovėliai...

Muziejaus eksponatai pasakoja ne tik apie mokyklos, bet ir aplinkinių vietovių istoriją. Muziejuje galima rasti informacijos apie žymius krašto žmones, apžiūrėti archeologinius radinius, numizmatikos eksponatus.... Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Sūdavos krašto muziejumi.

 

 

Sūdavos vidurinės mokyklos Garbės galerija 

 

Mokyklos mokslo pirmūnai

 

Abiturientų laidos

 

Mokinių pasiekimai: 2008-2015 m.

                                     2015-2020 m.