Pasiekimai

2010-2011 MOKSLO METAI

PADĖKOS MOKINIAMS UŽ I PUSMEČIO UGDYMOSI REZULTATUS
PASIEKIMAI OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE VARŽYBOSE

PASIEKIMAI OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE
2008-2009 MOKSLO METAI

ĮTEIKTI  MOKYKLOS PADĖKOS RAŠTAI UŽ 2008-2009 M.M.

PASIEKIMAI OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE