Administracinė informacija » Finansinės ataskaitos

2024 m.   I  ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m.  II  ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2023 m.   I  ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m.  II  ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus

 

2022 m.   I  ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.  II  ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus

 

2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m.  II ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m.    I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus

 

2020 m III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m.

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2019-06-30 duomenis

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m.

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2018-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis  

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018 m. III ketvirtį

 

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2018-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018-06-30 duomenis 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-06-30) 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų

 

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų

 

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2017-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis  

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017 m. III ketvirtį

 

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017 m. II ketvirtį

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2017-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis  

 

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų

2016 metų finansinės ataskaitos

 

2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2016-09-30 duomenis  

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis  

 

2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita  pagal 2016.06.30. duomenis                      

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016.06.30. duomenis                       

                               

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio

 

2015 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2015 m.  II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio

 

2015 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2015 m.  III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio