Naujienos

Įteiktos pirmosios Astos Gerhardt paramos fondo premijos

Užbaigiant 2023-2024 mokslo metus Sūdavos pagrindinėje mokykloje įteiktos 2 buvusios mūsų mokyklos mokinės  Astos Gerhardt paramos fondo premijos. Šios premijos paskirtos pirmą kartą mokyklos istorijoje, laikantis Astos Gerhardt inicijuotos paramos premijos skyrimo nuostatų.

Viena iš jų atiteko 10 klasės mokinei Augustei Mikelaitytei, kuri mokyklą baigė aukščiausiu mokymosi pasiekimų vidurkiu.

Antroji premija atiteko 8 klasės mokinei Karolinai Vosyliūtei už gerus mokymosi pasiekimus, aktyvią visuomeninę, socialinę-pilietinę veiklą, aktyvų dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, projektuose  ir mokyklos vardo garsinimą rajone ir už jo ribų.

Už šią gražią ir labai pilietišką  iniciatyvą nuoširdžiai dėkojame buvusiai mūsų mokyklos mokinei Astai Venckutei-Gerhardt.