Projektai, programos » Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

 

 

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE

 

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.

Programos tikslas – sumažinti patyčių ir  kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai 18 mėnesių ilgalaikė programa, kuri įtrauks visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

 

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

1.Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.

2.Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.

3.Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.

4.Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija -  atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

 

OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Siekiant šio tikslo mokykloje yra:

• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;

• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);

• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;

• peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistemą mokykloje – „Mokinių elgesio, drausminimo ir skatinimo tvarka“ arba kitaip- „Nuobaudų kopėtėlės“

• kiekvienais metais atliekama mokinių apklausa;

• apklausos duomenys pristatomi mokyklos bendruomenei: mokytojams, mokiniams ir tėvams.

Visos mokyklos bendruomenės rūpestis - kurti saugią aplinką, kurioje neliktų vietos patyčioms.

 

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Patyčių atvejai (procedūros aprašymas)

1. Nedelsdami sustabdykite patyčias.

2. Trumpai pasikalbėkite su mokiniais, dalyvavusiais patyčiose ( rekomenduojama nuošalioje vietoje, atsisėdus, rimtai, be pykčio).

3. Tolimesni veiksmai: pokalbiai su mokiniais, informuojamas klasės auklėtojas, pagal reikalą budintys mokytojai, direktorius, tėvai.

4. Sankcijos. („Mokinių elgesio, drausminimo ir skatinimo tvarka“).

5. Dokumentai. (patyčių atvejai fiksuojami „Patyčių žurnale“, pranešimuose socialinei pedagogei ar klasės auklėtojo dokumentai)

Kartą per savaitę mokykloje yra vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. 

 

Programos instruktorė - Rūta Žitkienė.

Programos koordinatorė - vyr.socialinė pedagogė Daiva Kačkauskienė.

 

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Kodėl reikia mokyklai šios programos? Patyčių ilgalaikės pasekmės:

poveikis nukentėjusiems mokiniams: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, baimė, sveikatos problemos, išmoktas bejėgiškumo jausmas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, psichosomatinės ligos;

poveikis skriaudėjams: polinkis į nusikalstamą veiklą: vogimas, chuliganiškas elgesys, alkoholio vartojimas.

poveikis mokyklai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi  mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas prisidės prie saugios ir draugiškos atmosferos mokykloje kūrimo.

 

Olweus patyčių ir smurto programos įgyvendinimo mokykloje informacija visuotiniam tėvų susirinkimui