Pranui Mašiotui - 155. » Tarptautinis konkursas "Ir aš mažas buvau"

Tarptautinio 1-4 klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurso "Ir aš mažas buvau" nuostatai

 

 

Mokytojams pažyma

 

Baigėsi

TARPTAUTINIO 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ IR DAILYRAŠČIO KONKURSO

„IR AŠ MAŽAS BUVAU“  I ETAPAS: kūrybinių darbų siuntimas.

 

Labai džiaugiamės sulaukę darbų iš  Vilkaviškio, Šilutės, Biržų, Kauno, Kalvarijos, Anykščių, Šiaulių, Ukmergės, Ignalinos, Pakruojo, Raseinių, Utenos, Marijampolės, Molėtų, Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus, Jurbarko, Šakių, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Punsko.

Iš viso atsiųsta 192 darbai, Dalyvavo 122 mokytojos.

1 klasė: - 39 darbai;

2 klasė – 36 darbai;

3 klasė – 37 darbai;

4 klasė – 57 darbai.

Kolektyviniai darbai 1 kl. – 6 darbai; 2 klasė-8 darbai; 3 klasė – 5 darbai; 4 klasė – 5 darbai.

 

Komisija, kurią sudarė

Vertinimo komisijos pirmininkė:

Audronė Gurinskienė, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokytoja.

Vertinimo komisijos nariai:

Alita Balčiūnienė, Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Diana Maksimavičienė, Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė;

Lina Skaisgirienė, Vilkaviškio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Vilija Buividavičienė, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Rima Dambrauskienė, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro vyr. pradinių klasių mokytoja;

Lijana Dumčiuvienė, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja,

naudodamasi Vertinimo kriterijais: darbo atitikimas pasirinkto kūrinio temai, originalumas, meniškumas, teksto išdėstymas, rašto aiškumas ir tolygumas

išrinko I, II, III vietos laureatus.

 

   1 klasė: „Pas dėdę kaime“

 

I vieta

II vieta

III vieta

Guostė Grikevičiūtė

Adelė Elzė Repečkaitė

Emilija Bendžiūnaitė

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Mokytoja Rita Vaitiekūnienė

Kauno Simono Daukanto progimnazija

Mokytoja Nida Juozaitienė

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

Mokytoja Irma Tamulevičienė

 

2 klasė: „Paliegusi obelis“

 

I vieta

II vieta

III vieta

Elena Karkazaitė

Ignė Mediekšaitė

Armandas Majauskas

Marijampolės marijonų gimnazija

Mokytoja Ingrida Andriuškienė

Kėdainių “Ryto”progimnazija

Mokytoja Violeta Katkuvienė

Vilkaviškio r. Pilviškių “Santakos” gimnazija

Mokytoja Asta Pavilonienė

 

 

3 klasė: „Darže“

 

I vieta

II vieta

III vieta

Ugnė Alkevičiūtė

Luknė Paulauskaitė

Aida Daugirdaitė

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

Mokytoja Birutė Baltramonaitienė

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Mokytoja Violeta Makarevičienė

Vilkaviškio pradinė mokykla

Mokytoja Lina Skaisgirienė

 

 

4 klasė: „Rasos lašelis“

 

I vieta

II vieta

III vieta

Austėja Vikonytė

Gabrielė Čepulytė

Viltė Karaliūtė

Kauno Senamiesčio progimnazija

Mokytoja Loreta Kutkienė

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyrius

Mokytoja Rožė Bielinienė

Kalvarijos gimnazija

Mokytoja Asta Pauliukonienė

 

 

Kolektyviniai darbai:

 

 

Klasė

Mokinių vardai, pavardės

Mokykla

Mokytoja

1 klasė

Urtė Valancevičiūtė

Vida Tchasse Simo

Kauno Simono Daukanto progimnazija

Nida Juozaitienė

2 klasė

Emilija Zaveckė, Arijus Burka

Marijampolės marijonų

gimnazija

Asta Janušauskienė

3 klasė

Emilija Dūdaitė

Kauno Specialioji mokykla

Vilma Admikaitienė

Gražvyda Andrijauskaitė

4 klasė

Airida Klimavičiūtė

Augustė Mockevičiūtė

Kauno KTU inžinerijos licėjus

Lina Butkienė

 

Papildomi rėmėjų prizai

 

Visi paminėti mokytojai pakviesti į šventę gruodžio 7d.   Šventės programa 

Vis dar vyksta kūrybinių darbų parodos lankymas. Įsteigta "Parodos lankytojų simpatijos" nominacija. Lapkričio 30d. išaiškėjo rezultatai.

Susipažinkime "Parodos lankytojų simpatijos" nominantai.

 

Padėkos už dalyvavimą konkurse mokytojams, mokiniams, pažyma už metodinę veiklą bus išsiųsti el. paštu.

 

Ačiū už dalyvavimą!