Naujienos

Dalyvaujamasis biudžetas mokykloje

Skatindama mokinių iniciatyvas, bendradarbiavimą mokinių, mokinių tėvų ir mokyklos bendruomenės, didindama mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimą mokykloje, Vilkaviškio rajono Savivaldybė pakvietė dalyvauti mokyklas biudžeto iniciatyvos projekte. Šis projektas – puiki galimybė pagerinti, atnaujinti mokymosi priemones, aplinką. Mūsų mokyklos mokiniai, tėvelių grupės nutarė dalyvauti projekte. Mokyklai skirta suma – 1646,21 Eur. Visą rugsėjo mėnesį dalyviai teikė projektų idėjas. Buvo pateiktos 5 projektų idėjos. Visi pateikti idėjų projektai turėjo būti pateikti laikantis „Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu“. Spalio mėnesio pradžioje mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisijos nariai iš 5 pateiktų idėjų pasiūlymų atrinko 2 idėjas, kurios atitiko Tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir reikalavimus. Tai „Muzikos aparatūra“ ir „Interaktyvūs kubai „IMO-LEARN““ projektų idėjos. Laukė kitas projektų įgyvendinimo etapas – viešas mokykloje besimokančių mokinių balsavimas. Lapkričio 9 d., iškart po mokinių atostogų, atrinktų projektų autoriai pristatė savo idėjų pasiūlymus 1-10 klasių mokiniams. Po pristatymų visi mokiniai buvo pakviesti balsuoti už patikusią idėją. Projekto komisijos nariai viešai, stebint mokiniams ir mokytojams, mokyklos administracijai, suskaičiavo balsus.
Balsavimo rezultatai:
Projektas „Muzikos aparatūra“ – 75 balsai
Projektas „Interaktyvūs kubai „IMO-LEARN““ – 17 balsų
Dalyvaudami projekte mokiniai ne tik prisidėjo prie mokyklos mokymosi priemonių atnaujinimo, bet visi dalyviai gilino bendradarbiavimo, pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmenines kompetencijas