2022-2023 m.m. naujienos

Projektas „Kartu paskaitykim knygelę“

Projektas „Kartu paskaitykim knygelę“
Sausio 16 d. ketvirtos klasės mokiniai prisijungė prie tarptautinio projekto „Kartu paskaitykim knygelę“, kuris tęsis iki sausio 23 dienos. Projekto tikslas – skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.
Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 4 klasės mokiniai į klasę iš bibliotekos parsinešė autorės Evelinos Daciūtės knygą „Drambliai ėjo į svečius“. Pirmadienis, sausio16- oji, ketvirtoje klasėje tapo integruotų pamokų diena. Fizinio ugdymo pamokoje atlikome dramblių pratimus, lietuvių kalbos pamokoje skaitėme knygą ir ieškojome papildomos medžiagos apie dramblius iš interneto. Prisiminėme daiktavardžio linksnius, klausimus, linksniavome žodį „dramblys“ vienaskaita ir daugiskaita, aiškinomės rašybos taisykles. Daugiau dėmesio skyrėme vardininko taisyklei – pagal ją be klaidų pavyko parašyti naudininko linksnio žodžius: kas?- dramblė, kam?- dramblei.
Knyga „Drambliai eina į svečius“ 2015 metais įvertinta kaip gražiausia metų knyga, todėl klasėje diskutavome, ko knygai suteikia iliustracijos. Išmokome net trimis būdais nupiešti pagrindinius veikėjus – dramblius. Surengėme klasėje darbų parodą. Per matematikos pamoką pakartojome ploto ir perimetro sąvokas, stengėmės teisingai juos apskaičiuoti. Mokiniams buvo pasiūlyta trumpam ,,virsti“ drambliais ir įvyko stebuklas - netikėtai į klasę ,,atvyko“ visa dramblių šeimyna: tėtis, senelis, mama, močiutė ir du broliai drambliai – vyriausias ir jauniausias. Jie žingsniavo skirtingais žingsniais po klasę ir matavo, kokį plotą užima klasės grindys. Ploto ir perimetro sąvokoms, matavimo su liniuote įgūdžių įtvirtinimui iš savo piešinių sudėliojome skirtingus plotus, skaičiavome jų plotus ir perimetrus.
Pamokos prabėgo greitai, žaismingai. Dėkojame rašytojai Evelinai Daciūtei, dailininkei Ingai Dagilei ir projekto sumanytojai, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio specialiajai pedagogei ir logopedei Gilijai Gajauskienei.
Mokytoja Alita Balčiūnienė