2022-2023 m.m. naujienos

Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę...

„Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė“

                         Vaižgantas


Daug svarbių datų turi mūsų valstybė. Viena tokių švenčių yra vasario 16-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, kuri reikšminga kiekvienam lietuviui. Minėdami šią svarbią datą, vasario 9-10 dienomis mokykloje vyko įvairios veiklos, akcijos. Dar savaitės pradžioje dailės ir technologijų mokytojų dėka mokyklos langai, stendai pasipuošė Lietuvos spalvomis išmargintais karpiniais, mokinių darbais. Vasario 9 d. 5-10 klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti šventiniame renginyje, kurio metu skambėjo gražiausios eilės, dainos Lietuvai, muzikiniai kūriniai atliekami kanklėmis ir smuiku. Po literatūrinės ir muzikinės kompozicijos vyko istorinių žinių viktorina, kurią organizavo istorijos mokytojas A. Zavistauskas.
Vasario 10 dieną 1 klasės mokiniai klausėsi, patys skaitė Lietuvos himno žodžius ir jį sugiedojo. Nupiešė piešinį „Laisvas paukštis“, kuriame užrašė žodžius: lietuvis, Lietuva, laisvė.
4 klasės mokiniai su mokytoja Alita Balčiūniene virtualioje erdvėje susitiko su Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos 4a klasės mokiniais ir jų mokytoja Ingrida Račickiene. Dalyvaudami respublikiniame projekte ,,Bendradarbiaujančios klasės“ , mokiniai pristatė savo miestus ir mokyklą, Vasario 16-osios progai kūrė akrostichus Lietuvai, žaidė Kahoot žaidimą.
5-7 klasių mokiniai kūrė gražiausias eiles Lietuvai ir dalyvavo Europos Parlamento nario prof. Liudo Mažylio organizuotame esė ir eilėraščių konkurse „Švenčiu Lietuvą!”.
Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos, tai – mūsų Tėvynė. Džiaukimės laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais.