2021-2022 m.m. naujienos

Visuotinė pilietinė iniciatyva „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Sausio 13 d. pirmosios pamokos prasidėjo neįprastai: atmindami laisvės gynėjus, kiekvienas įsisegėme neužmirštuolės žiedą, degėme atminimo žvakeles languose, mokytojai priminė mokiniams kuo svarbi ši diena mums visiems. Išreikšdami dėkingumą sausio 13-osios žuvusiesiems, vaikai piešė, rašė laiškus, diskutavo.

 

Mišrios grupės vaikučiai jau turi sukauptų žinių apie Sausio 13-osios įvykius. Šiandien stebėjo filmuką, piešė iliustracijas, diskutavo apie įvykius ir kalbėdami teigė, kad tada „drąsūs žmonės gynė Lietuvą“, „14 žmonių parodė savo meilę šaliai-pasiaukodami“, „žmonės kovojo už mūsų laisvę“. Vaikai puikiai supranta, ką simbolizuoja neužmirštuolė ir kodėl šios dienos rytą mokyklos languose degame žvakutes.


,,Laisvę reikia branginti!
Svajonės apie Laisvę ir Nepriklausomybę!
Nekalti ir beginkliai žmonės stoja prieš tankus!
Pasiekta Smurto ir žiaurumo viršūnė!
Beginkliai žmonės stovėdami prieš tankus skanduoja Lie – tu – va!, Lie – tu – va!, Lie – tu – va! „ – taip kalba pradinių klasių mokiniai po vykdyto projekto ,,1991 metų Lietuva. Sausio 13-oji“. Prisijungėme prie pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija!“
Sausio 13-osios pradinių klasių mokinių rytas mokykloje prasidėjo nuo žvakučių uždegimo ant palangių, gėlių - neužmirštuolių įsisegimu sau prie širdies. Tai simbolis, jog esame dėkingi už laisvę, tiems didvyriams, kurie žuvo 1991 metų sausio 13-ąją.
Visose klasėse mokiniai žiūrėjo filmą, skirtą Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Istoriją pasakojo senas ąžuolas. Jis yra praeities kartų atstovas, matęs ir išgyvenęs įvykius. Giliukas atstovavo šių dienų Lietuvos gyventojus. Ką supratome, ką norėjome pasakyti po filmo peržiūros : pirmokai surengė savo piešinių parodą, antrokai gamino vėliavas ir surašė, kas yra laisvė. Trečiokai iš Lego detalių statė Televizijos bokštą, skaitė V. Ladsbergio pasaką ,,Sausio sniegenos“, kirpo ir klijavo sniegenas, informaciją pasitikrino Kahoot žaidimo -viktorinos metu ir dėliojo savo sukurtą ,,Trečiokai prie Televizijos bokšto“ dėlionę. Ketvirtokai vykdė integruotos dienos pamokas. Veiklų metu ,,statė žinių televizijos bokštą“ ir iškėlė refleksijos trispalvę.
Prisiminimo ugnelė visuomet degs mūsų vaikų širdyse!