2021-2022 m.m. naujienos

Mokytojų stažuotė Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokykloje

„Išgelbėti pasauliui užtenka, kad kiekvienas, nors ir visiškai mažas, išdrįstų pradėti“ – teigė B. Ferrero.

Vykdydami Kokybės krepšelio projektą, birželio 6-ąją  mokytojų metodinė grupė vyko stažuotis į Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokyklą. Čia ne tik apžiūrėjome atnaujintas mokyklos erdves, bet ir pasisėmėme, kaip mažais žingsneliais keliauti pokyčių link. Kurtuvėnuose vyko mokytojų metodinės tarybos integruotų ugdymo pamokų gerosios patirties sklaidos renginys „Kolega – kolegai“. Renginio metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, ugdymo metodais, iniciatyvomis ugdant mokinių bendruomeniškumą, kūrybiškumą. Mokytojai buvo paraginti kuo daugiau mokomuosius dalykus išaiškinti eksperimentuojant, atliekant bandymus, įvairius projektus. Tad nors ir mažais žingsneliais, bet turime išdrįsti pradėti.