2021-2022 m.m. naujienos

Kaukės – viena iš svarbiausių apsaugos priemonių

Kaukės – viena iš svarbiausių apsaugos priemonių

 

Pasaulio sveikatos organizacija pataria laikytis vietos valdžios institucijų rekomendacijų dėl kaukių dėvėjimo. Kadangi virusas sparčiai plinta, šalies lygmeniu buvo priimtas sprendimas dėvėti kaukes pradinių klasių mokiniams. Kaip numatyta operacijų vadovo sprendime, nuo gruodžio 1 d. visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose turi dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Kaukių dėvėti nereikia, kai vaikai sportuoja ar dalyvauja veiklose, kurių negalima atlikti būnant su kauke. Taip pat negalios paliestiems mokiniams, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jiems sveikatos specialistai rekomenduoja nešioti veido skydelį. „Visi norime, kad mūsų vaikai būtų saugūs. Teisingai dėvimos kaukės sumažina riziką užsikrėsti COVID-19 ir suaugusiems, ir vaikams. Vienintelė sąlyga – ir tėvai, ir mokytojai, bent jau pirmosiomis kaukių dėvėjimo dienomis vaikams turėtų priminti, kaip teisingai jas dėvėti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621sprendimo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ 3 punktas reglamentuoja: „Įpareigoti mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kitus vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti kaukes <...>“).
Sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio teigimu, „reikia edukacijos, dėmesio, nereikia bausmių, nereikia vaikų gąsdinti, tiesiog reikia jiems padėti jas naudoti teisingai“, todėl skatiname mokyklų vadovus ir pedagogus pasirūpinti, kad mokiniai tinkamai dėvėtų kaukes.
Apsauginės kaukės tiek pamokų, tiek pertraukų metu privalomos mokiniams nuo 1 iki 12 klasės. Jomis savo vaikus aprūpinti turi tėvai ar globėjai, o tais atvejais, kai mokinys kaukę pamiršta, kaukė suplyšta ar nutinka kiti nenumatyti atvejai mokykloje – pasirūpina mokyklos. Teisės aktais nėra nustatyta prievolė nei mokykloms, nei savivaldybėms aprūpinti kaukėmis mokinius.
Tikimasi visų geranoriškumo, supratimo ir pastangų siekiant suvaldyti viruso plitimą. Prie pandemijos valdymo prisidėkime visi.