2021-2022 m.m. naujienos

Gamtos mokslų pamokos Kauno tvirtovės VII Forto laboratorijose

Vykdant mokykloje ,,Kokybės krepšelio“ projektą, kurio tikslas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus,  5-10 klasių mokiniai  gamtos mokslų mokytis vyko į Kauno tvirtovės VII Forto gamtos mokslų laboratorijas. Kiekviena klasė turėjo galimybę po 2 fizikos, chemijos, biologijos ar gamtos ir žmogaus dalykų pamokas mokytis kitoje edukacinėje aplinkoje.

Gamtos mokslų laboratorijose išbandėme keletą mokomųjų programų: Šalčio kerai, (Pasi)matymas, Grybai - grybeliai ir Stūmotrauka. Visos programos buvo tikrai įdomios ir naudingos, tačiau didžiausią įspūdį mokiniams paliko Šalčio kerų programa, kurios metu buvo atliekami bandymai su sausu ledu bei skystu azotu, atšaldytu iki -196 °C temperatūros. Gamtos mokslų laboratorijose mokiniai ne tik stebėjo atliekamus bandymus, bet ir patys galėjo eksperimentuoti su įvairiais prietaisais bei medžiagomis, atlikti tyrimus ir daryti išvadas.

Kauno tvirtovės VII Forte mokiniai dar buvo ir pavaišinti netradiciniais ledais, kurie pagaminti iš jogurto, kondensuoto pieno, bei sauso ledo.

Keičiant ugdymo aplinkas ir įvairinant ugdymo metodus, didėja mokinių mokymosi motyvacija bei gerėja  jų mokymosi pasiekimai ir pažanga.

Laima Kazlauskienė