2021-2022 m.m. naujienos

Daktaro Jono Basanavičiaus Jubiliejinių 170-ųjų gimimo metinių paminėjimas

3 klasės mokiniai dalyvavo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro organizuotoje virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Gaminu Jono Basanavičiaus pasakos personažą“. Paroda skirta daktaro Jono Basanavičiaus Jubiliejinių 170-ųjų gimimo metinių paminėjimui.

Trečiokai pasirinktinai skaitė Jono Basanavičiaus pasakas ,,Senis Kaulius geležiniame kalne” bei ,,Dvigalvis ir dviuodegis žirgas” ir , naudodami įvairias vizualinės raiškos priemones, gamtinę medžiagą ir antrines žaliavas, kūrė erdvinius pasakos personažus.  Aš, kaip mokytoja, skatinau mokinius domėtis daktaro Jono Basanavičiaus asmenybe, gimtąja vietove, surinktomis pasakomis, jų personažais; Mokiniai turėjo galimybės  lavinti savo kūrybinius ir meninius gebėjimus;

Visi mokiniai apdovanoti padėkos raštais.

3 klasės mokytoja Alita Balčiūnienė