Naujienos

Rugsėjo 1-osios šventė

Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę...
Ruduo... Susim
ąstai, kuo vasara turtinga.
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve.
Sušildo ne gelton
ų lapų kibirkštys  gerumas, žinios,
Išmintis pro mokykl
ų atviras duris pasklidę.
Tegul j
ų kiekvienam užteks.

 

Su Rugsėjo 1-ąja