į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pradinėse klasėse įkurta "Tėvų klasė"

Tėvai yra neatsiejama mokyklos bendruomenės dalis, todėl ,atsižvelgiant į mūsų mokyklos iškeltus tikslus ir uždavinius - skatinti visavertį bendruomenės narių bendravimą, įvairinti bendravimo su mokinių tėvais formas - pradinėse klasėse įkurta "Tėvų klasė".

Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas sudaro sąlygas mokytojams ir tėvams mokytis vieniems iš kitų. Dažnai mokytojams neįmanoma patenkinti vaiko poreikių ir išspręsti jo funkcionavimo problemų be šeimos.

"Tėvų klasę" sudaro 16 pradinių klasių mokinių tėvų . Pirmojo susitikimo metu buvo susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo, išrinkta seniūnė. Visiems nariams įteikti "Tėvų klasės" ženkliukai.

Džiugu, kad tėvai drąsiai reiškė savo nuomonę, siūlė idėjų, kaip galima organizuoti veiklas, kad mokiniams mokykloje būtų ne tik saugu, bet ir smagu.

"Mokytojų ir tėvų bendravimas skatina abiejų pusių tobulėjimą" ( A. Hargreaves)

 

Pradinių klasių mokytojos