2022-2023 m.m. naujienos

Rajoniniai lietuvių kalbos ir literatūros konkursai

Rajoniniai lietuvių kalbos ir literatūros konkursai
Jau daug metų sausio – kovo mėnesiais vyksta rajoniniai Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados, Jaunųjų filologų konkurso, Meninio skaitymo konkurso, Epistolinio rašinio konkurso turai. Šiemet mūsų mokyklos moksleiviai garbingai atstovavo mokyklai visuose minėtuose konkursuose, nors bendras dalyvių skaičius juose gerokai sumažėjęs. Todėl norime pasidžiaugti 10 klasės mokinės Kamilės Kulikauskaitės dalyvavimu Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytoja I. Benetienė), dešimtoko Daniaus Liaudanskio dalyvavimu Jaunųjų filologų konkurse (eilėraščių rinkinys „Tuščios bangos“) (mokytoja I. Benetienė), 7 klasės mokinės Emilijos Liaudanskytės dalyvavimu Epistolinio rašinio konkurse (mokytoja Rita Mykolaitienė). Taip pat, prisitaikiusios prie pakitusio Meninio skaitymo konkurso formato, jame gražiai pasirodė 7 klasės mokinė Goda Avulytė (mokytoja Rita Mykolaitienė) bei dešimtokė Kamilė Matulaitytė (mokytoja I. Benetienė). Tariame nuoširdų AČIŪ Aisčiui Balčiūnui, Godai Avulytei, Gedeminui Tamošauskui, kurie noriai dalyvavo mokykliniame Epistolinio rašinio konkurse. AČIŪ Karolinai Vosyliūtei, kuri Meninio skaitymo konkurse taip pat labai gerai pasirodė.
Vilkaviškio r. 5-8 klasių lietuvių kalbos olimpiadoje „Gimtasis žodis“ dalyvaus ir mūsų mokyklai atstovaus Aistis Balčiūnas, Deimantė Menčinskaitė, Emilija Liaudanskytė ir Ernesta Vitkauskaitė. Linkime jiems sėkmės.
Norėtųsi, kad šie pirmi mokinių žingsniai už mokyklos ribų paskatintų gilesnį jų domėjimąsi kalbos ir literatūros pasauliu.

 

Lietuvių kalbos mokytojos Irena Benetienė ir Rita Mykolaitienė