Naujienos

Kalbų dienos atgarsiai mokykloje

Nuo 2001 metų kasmet rugsėjo 26 d. yra švenčiama Europos kalbų diena. "Europa yra turtinga savo kalbomis – šiame žemyne yra daugiau nei 200 vietinių kalbų. Kalbų mokėjimas yra svarbus jų atpažinimui, naudojimui ir saugojimui. O kitų kalbų mokymasis yra būdas, padedantis mums geriau suprasti vieniems kitus ir išvengti kultūrinių skirtumų."

Tradiciškai kalbų diena paminėta ir mūsų mokykloje. Kalbų mokytojos pasitarę suplanavo įvairias veiklas. Mokiniai spalvino ir klijavo Europos šalių vėliavėles, kurias įsmeigė mokyklos kieme prieš tai ant asfalto kreidelėmis užrašę tos šalies žodį.

Europa „LIMPA“ pakvietė mokinius atsinešti ir priklijuoti magnetuką  parsivežtą iš aplankytos užsienio šalies. Čia nepralenkiama buvo anglų mokytoja Aistė. 5, 9, 10 klasėse mokiniai žiūrėjo video apie užsienio kalbų svarbą, kaip svarbu jas suprasti, bei kokie nesusipratimai kyla jų nemokant.

Rusų kalbos pamokoje 10 klasės mokiniai skaitė ir analizavo tekstą apie kalbas, bendravimo reikšmę. XXI amžius poliglotų amžius. „Šiuolaikiniam žmogui vis sunkiau išsiversti be užsienio kalbų mokėjimo“ - kalbėjo dešimtokai. Šeštokai tik pradėjo mokytis rusų kalbą, todėl su džiaugsmu įsijungė į projektą „Abėcėlė“.

O anglų kalbos kabinete vyko netradicinė anglų kalbos pamoka. Mokiniai trumpai buvo supažindinti su Europos kalbų diena. Sužinojo, jog jos paskirtis – informuoti visuomenę apie daugiakalbystę Europoje, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę ir skatinti visus mokytis kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus.

Patys mažiausieji anglų kalbos mylėtojai rašė patį gražiausią anglišką žodį ir jį dailino. Surengė piešinių parodėlę papuošdami anglų kalbos kabinetą.

Lietuvių kalbos pamokose 7 ir 9 klasių mokiniai aktyviai dirbo grupėse. Visi vaikai vertė grožinių kūrinių ištraukėles, kurias skaitė pamokose į rusų ir vokiečių kalbas, dainavo rusiškas-lietuviškas-angliškas-vokiškas dainas. Po pamokos mokiniai džiaugėsi netradicine pamoka, įdomiom patirtim vertėjaujant.

 

Kalbų būrelio mokytojos  Aistė, Deimantė, Rita, Diana