2018-2019 m.m kronika

Kalėdinis karnavalas

Paskutiniąją 2018 metų mokslo dieną, gruodžio 21-ąją, prieš pat kasmetines mokinių žiemos atostogas, mokykloje vyko 5-10 klasių Kalėdinis karnavalas, kurio tikslas – ugdyti dorines savybes, meilę senosioms lietuvių Šv. Kalėdų laikotarpio tradicijoms pasitelkiant integruoto ugdymo principus, taikant projektų ir mokymo nedidelėse grupelėse metodus.

Netradicinė diena prasidėjo kitokiomis pamokomis, kurias vedė dalykų mokytojai. Užsiėmimų metu vaikai giedojo Kalėdines giesmes, žaidė stalo žaidimus, žiūrėjo animacinius, dokumentinius Kalėdinius filmukus.

Po pamokėlių laukė nuotaikingas renginys „Šv. Kalėdų sakmė“ mokyklos salėje. Renginį pradėjo dramos būrelio nariai vadovaujami vyr. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos R. Mykolaitienės, kurie suvaidino Č. Dikenso literatūrinę pasaką „Kalėdų giesmė“. Pagrindinis veikėjas buvo Skrudžas, kuris nematė jokios prasmės džiaugtis Kalėdomis. Savo raštininkę jis vertė dirbti žvarbioje kamarėlėje gailėdamas kelių anglies gabalėlių ir tik paskutinę minutę sutiko duoti vargšei vieną laisvą dieną. Moteriškė grįžo į kuklius, bet laimingus namus. O tą ypatingą Kūčių vakarą kietaširdis turtuolis gavo nepaprastą ir šiurpią dovaną: beprotišką kelionę po praeities, dabarties ir ateities Kalėdas. Trys dvasios lydėjo apgailėtiną šykštuolį regėjimuose, kurie pakeitė jį visiems laikams - atvėrė akis ir širdį, padarė geresniu žmogumi. Viso renginio metu galėjome pajusti artėjančių švenčių dvasią, pakilią nuotaiką, nes skambėjo visų klasių atliekamos Kalėdinės dainos, nuotaikingus šokius dovanojo mokytojos G. Meseckaitės vadovaujamo šokių būrelio nariai.

Po karnavalo mokinių laukė jaukios klasės valandėlės „Tylūs Šv. Kalėdų žingsniai“, kuriose vaikai keitėsi dovanėlėmis, linkėjo vieni kitiems gražaus šventinio laikotarpio.

Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, kurios prisidėjo prie šios netradicinės dienos veiklų įgyvendinimo.

 

Renginio organizatorė Rita Mykolaitienė