Biblioteka

           Biblioteka - informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia ir turtinga informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui. 

          Bibliotekoje yra įrengta skaitykla su 10 darbo vietų.

         Bibliotekoje yra 7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga.

2006 m. įdiegta  bibliotekų informacinė sistema ,,MOBIS". Registruojamas fondas. Sukataloguota 99%  bibliotekos spaudinių fondo.
           
  Bibliotekininkė Rasutė Vekerotienė - darbo grafikas 

 


     Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 


  Galimų perduoti vadovėlių sąrašas

 

               Naujos knygos bibliotekoje

 

Linkime visiems gražios vasaros su knygomis. Rekomenduojamų knygų sąrašas pradinių klasių mokiniams:

 

 

 

         

 

       Skaitytojų registravimas.       
   Norintys naudotis mokyklos bibliotekos paslaugomis, registruojasi bibliotekoje. Užpildęs skaitytojo formuliarą skaitytojas pasirašo jame, sutikdamas laikytis naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių. Neaptarnaujami kitų mokyklų      moksleiviai, ne mokyklos bendruomenės nariai.
 

      Leidinių paieška.

   Skaitytojai patys pasirenka knygas iš atviro fondo. Informacija apie  bibliotekoje turimus leidinius pateikiama abėcėliniame  kataloge.


      Į namus neišduodami leidiniai:
  • Enciklopedijos, žinynai, žodynai;
  • Retos, senos, ypač vertingos knygos;
  • Garsiniai, vaizdo ir kompiuteriniai dokumentai;
  • Didelę paklausą turintys, vieninteliai leidiniai;

      Šie leidiniai skaitomi bibliotekoje.      

 

      Paslaugos:

  • skaitytojai gali naudotis bibliotekos fondais;
  • dirbti kompiuteriais;
  • naudotis internetu;
  • naudotis kopijavimo aparatu, spausdintuvu.

 

                                       

                 Bibliotekos darbo laikas:

                        I   9:45 - 16:15 val

                        II  9:45 - 16:15 val

                        III 9:45 - 16:15 val

                                           IV 9:45 - 16:15 val.

                                           V  9:45 - 16:15 val.

                                        Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.