Veikla » Veiklos dokumentai

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos vadovės Vilijos Nikliauzienės metų veiklos ataskaita 2019-01-21 Nr. ŠVA-22

 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos nuostatai

 

Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje taisyklės

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero potvarkis dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2016–2019 metų strateginis veiklos planas

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planas 2017-2019 m.

 

 

Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas

 

2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos  ugdymo planas

2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas

 

 

 

 

 

 

2017- 2018 mokslo metai

 

2017–2018 mokslo metų Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos veiklos planas

2017–2018 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas

 

2017–2018 mokslo metų Sūdavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas 

2017–2018 mokslo metų Sūdavos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas 

 

2017–2018 mokslo metų Alksnėnų skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas 

2017–2018 mokslo metų Alksnėnų skyriaus priešmokyklinio ugdymo grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas 

 

2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos  ugdymo planas