Ugdymo karjerai centras


UGDYMO KARJERAI CENTRAS  (UKC)

 

TIKSLAI:

1. Karjeros planavimo ugdymas ir profesinis informavimas.
2. Profesinės informacijos kaupimas, sisteminimas, atnaujinimas, perteikimas.
3. Metodinis ir organizacinis darbas.

 

UŽDAVINIAI:
1. Skatinti ir mokyti mokinius kuo objektyviau įvertinti save, savo gebėjimus, interesus ir galimybes, kad pasirinkimas kuo labiau atitiktų lūkesčius.
2. Ugdyti ir ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo bei savęs pristatymo gebėjimus, mokyti orientuotis informacijos sraute, taikant informacines technologijas bei kitus informacijos gavimo metodus.
3. Mokytis rašyti ir pildyti studijoms ar įsidarbinimui reikalingus dokumentus, apskaičiuoti stojimui reikalingus balus.
4. Padėti 10 klasės mokiniams pasirinkti jų norus, galimybes bei sugebėjimus atitinkantį ugdymą.

 

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų ugdymo karjerai veiklos programa

 

 


                                   DARBO  GRUPĖ:

 

1. LAIMA KAZLAUSKIENĖ - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. DAIVA KAČKAUSKIENĖ - socialinė pedagogė;

3. DIANA MAKSIMAVIČIENĖ - dailės mokytoja metodininkė;

4. DEIMANTĖ PARŠAITIENĖ - klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;

5. RASUTĖ VEKEROTIENĖ    - bibliotekininkė.
 


Apsilankęs UKC, mokinys gali:

1. Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.
2. Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
3. Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.