Tvarkaraščiai

2018-2019 m. m.   

                 

2018-2019 m. m. I pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

2018-2019 m. m. II pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

 

2018-2019 m. m. konsultacijų  tvarkaraštis

2018-2019 m. m. II pusmečio konsultacijų  tvarkaraštis

 

I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimų tvarkaraštis

II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimų tvarkaraštis

 

I pusmečio 5-10 klasių auklėtojų užsiėmimų tvarkaraštis

II pusmečio 5-10 klasių auklėtojų užsiėmimų tvarkaraštis

 

I pusmečio  mokytojų budėjimo grafikas

II pusmečio  mokytojų budėjimo grafikas

 

2018-2019 m. m. I pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis

2018-2019 m. m. II pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis

Pradinio ugdymo I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis

Pradinio ugdymo II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis

 

 

 

2017-2018 m. m. 

 

2017-2018 m. m. I pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

2017-2018 m. m. II pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

 

I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimų tvarkaraštis

II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimų tvarkaraštis

 

I pusmečio 5-10 klasių auklėtojų užsiėmimų tvarkaraštis

II pusmečio 5-10 klasių auklėtojų užsiėmimų tvarkaraštis

 

2017-2018 m. m.  pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis

Pradinio ugdymo  neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis

 

 

2017-2018 m. m. I pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

                            II pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

 

 

 

 

2016-2017 m. m. 

 

2016-2017 m. m. I pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

2016-2017 m. m. II pusmečio 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis

 

I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimų tvarkaraštis

II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo  užsiėmimų tvarkaraštis

 

II pusmečio 5-10 klasių auklėtojų užsiėmimų tvarkaraštis

 

2016-2017 m. m. I pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis

2016-2017 m. m. II pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis

 

Pradinio ugdymo I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis

Pradinio ugdymo II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis

 

2016-2017 m. m. I pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

2016-2017 m. m. II pusmečio pradinių klasių pamokų  tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

 

 I pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)

II pusmečio neformaliojo vaikų švietimo ir klasių auklėtojos užsiėmimų tvarkaraštis (Alksnėnų sk.)