į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų:

1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
2. bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis;
3. padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas;
4. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas.

Konsultacijos  laikas: 12.55–13.40 val.

 

2016–2017 m. m. I pusmečio specialiojo ugdymo tvarkaraštis

                                 II pusmečio specialiojo ugdymo tvarkaraštis

 

 Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Konsultacijos laikas: 12.55–13.40 val.

 

Specialioji pedagogė, logopedė Vilma Simanavičienė,  vilma.sima@gmail.com

 

2016-2017 m.m. I pusmečio Logopedinių pratybų tvarkaraštis 

                           II pusmečio Logopedinių pratybų tvarkaraštis