2021-2022 m.m. naujienos

Tarptautinės mokytojų dienos minėjime padėkota geriausiems rajono mokytojams

Spalio 5-ąją į Vilkaviškio parapijos namus rinkosi šventiškai ir pakiliai nusiteikę rajono pedagogai. Čia vyko jaukus renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Iš pradžių mokytojai buvo kviečiami į Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedrą, kur buvo aukojamos šv. Mišios už rajono esamus ir buvusius pedagogus. Šv. Mišias laikė Vilkaviškio dekanato dekanas Virginijus Gražulevičius, kuris susirinkusiems pasakė labai jautrų pamokslą. Po pamaldų mokytojai buvo kviečiami į šventinį Tarptautinės mokytojų dienos minėjimą, kuris vyko Vilkaviškio parapijos namuose. Čia juos pasitiko Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės. Skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė kvietė mokytojus jaukiai praleisti šventinį vakarą, pasidžiaugti vieni kitais. „Nuoširdžiai noriu Jums padėkoti už vaikų pasiekimus, kurie reprezentuoja mūsų kraštą sporto, kultūros, mokslo srityse. Jie yra mūsų rajono ambasadoriai tik Jūsų dėka. Kartais mes nepastebime mokytojų įdėto sunkaus darbo, kuris duoda tokius nuostabius vaisius mūsų kraštui. Dėkoju, kad ugdote jaunąją kartą ištisą parą, ne tik darbo metu“, – susirinkusius mokytojus profesinės šventės proga sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Jis linkėjo pedagogams ištvermės, nesibaigiančios energijos ir geros nuotaikos. Su gražia švente susirinkusius pedagogus taip pat sveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė. Jie dėkojo mokytojams už atsidavimą, nuolatinį bendradarbiavimą, mokiniams atiduotas žinias ir patirtį bei linkėjo jiems sveikatos ir mokinių pagarbos. Šventės metu netrūko padėkų rajono mokytojams – dėkota už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, puikius ugdytinių pasiekimus, aktyvų dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, už kūrybišką metodinę ir projektinę veiklą, įvairių projektų ir programų inicijavimą ir organizavimą, kitus pasiekimus. Tarptautinės mokytojų dienos proga labiausiai pasižymėjusiems Vilkaviškio rajono pedagogams įteikti Mero padėkos raštai. Jais apdovanotos ir mūsų mokyklos mokytojos Irena Benetienė ir Laima Kazlauskienė.

Didžiuojamės ir džiaugiamės savo Mokytojomis.