2021-2022 m.m. naujienos

STEAM ugdymas Klausučių skyriuje

Prieš Didžiąją savaitę ir per ją, Klausučių skyriaus mokiniai, dalyvaudami STEAM veiklose, ugdė platesnę pasaulėvoką, tobulino kritinį ir kūrybinį mąstymą, mokėsi suvokti pasaulio  vientisumą. Viena iš stebėjimo veiklų buvo „Oliziukas“ (mokytojos Eglė ir Kristina). Kiekvienas sukūrė savo darbą, stebėjo, rūpinosi ir laukė, ar pavyks pasiekti tai, ko iš iškelto tikslo siekiama/tikimasi.

Kita veikla, įvykusi 13, 14 d.  (mokytojos: Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Bakaitienė ir Kristina Leskauskienė) – „Margutis“. Mokiniai turėjo susipažinti, įvardinti kintančias medžiagų savybes: kieta→skysta, šilta(-as)→šalta(-as), skęsta→plaukia ir kt.

Mūsų skyriuje nuolat vykdomos projektinės, patyriminės ir meninės veiklos įvairovė. Ir visa tai padeda turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai. Noriai VISI skyriaus mokiniai įsitraukia ir jiems sekasi.

Mokytoja Kristina