2021-2022 m.m. naujienos

Integruota netradicinio ugdymo diena „BE ACTIVE-būk aktyvus“

 

INTEGRUOTOS NETRADICINIO UGDYMO DIENOS

„BE ACTIVE-BŪK AKTYVUS“ PROGRAMA

 

              Projekto įgyvendinimo partneriai, projekto vykdymo partneriai:

              *  dalykų mokytojai;
              *  mokiniai;
              *  mokyklos bendruomenė.

 

              Projekto dalyviai – Sūdavos pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai.

              Projekto vykdymo trukmė – trumpalaikė, 2021 m. rugsėjo 17 d.

              Projekto praktinė veikla:

              12.10 val. Masinė mankšta mokyklos krepšinio aikštelėje.

              12.20 val. 1–4 klasių mokiniai vykdo veiklą pagal atskirą programą;

              5–10 klasių mokiniai su klasių vadovais eidami, važiuodami dviračiais, bėgdami įveikia distanciją Sūdavos pagrindinė mokykla-Klausučių parkas;

              13.20 val. 5–6 kl. vyksta linksmosios estafetės; 7–10 kl. orientacinės užduotys;

              14.30 val. mokykliniai autobusiukai parveža mokinius prie mokyklos.

 

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti mokinių sveikatą, populiarinti aktyvų gyvenimo būdą, bei įtraukti mokyklos bendruomenę į fizines aktyvumo veiklas.

 

Projekto uždaviniai:

* fizinio aktyvumo veiklas integruoti su lietuvių ir užsienio kalbomis minint Europos kalbų dieną;
* skatinti bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene.
* skiepyti mokinių sąmoningumą, kaip gyventi sveikai, blaiviai;
* surasti, atsirinkti ir pritaikyti pateiktą informaciją, priemones ir paslaugas sveikatai saugoti bei stiprinti;
* perteikiant sveiko gyvenimo įgūdžius, padėti vaikui augti kultūringam ir jaustis svarbiam visuomenės nariui, stiprinti jo pasitikėjimą savimi, skatinti jį siekti vidinės ir išorinės ūgties;
* skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti mokyklos netradicinio ugdymo dienose.

 

Laukiami projekto rezultatai:

* gerės mokinių sveikata, bendras fizinis pajėgumas;
* sužinos, kaip žmonių pasirinkta fizinė veikla gali virsti smagia veikla ir aktyvus gyvenimo būdas;
* bendradarbiaudami mokiniai gebės susivienyti ir atlikti bendras užsiėmimų veiklas;
* puoselėjamas glaudus ryšys tarp mokytojo ir mokinio bei mokyklos bendruomenės;
* susidarys teisingą sveikos gyvensenos modelį aktyviai užsiimant fizine veikla.

_________________________