2021-2022 m.m. naujienos

GAMTOS MOKSLŲ PAMOKOS KAUNO TVIRTOVĖS VII FORTO LABORATORIJOSE

Vykdant mokykloje ,,Kokybės krepšelio“ projektą, kurio tikslas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus,  9-10 klasių mokiniai  gamtos mokslų mokytis vyko į Kauno tvirtovės VII forto gamtos mokslų laboratorijas. Kiekviena klasė turėjo galimybę po 1 fizikos ir chemijos dalykų pamoką mokytis kitoje edukacinėje aplinkoje.

Gamtos mokslų laboratorijose vykdėme 2 mokomąsias programas: ,,Van de Graafo ir Omo draugystė“ bei ,,Spalvų magija“. Abi programos buvo tikrai įdomios ir naudingos, tačiau didžiausią įspūdį mokiniams paliko fizikos dalyko ,,Van de Graafo ir Omo draugystės“ programa. Jos metu mokiniai, naudodamiesi  elektronikos priemonių rinkiniais, konstravo elektros grandines, tyrinėjo nuoseklų ir lygiagretų laidininkų jungimą, Omo dėsnį, diodo bei tranzistoriaus veikimą. Mokiniai turėjo galimybę išbandyti ir Van de Graafo elektros generatorių, kurio pagalba įelektrindavo savo rankas bei plaukus ir sukauptą elektros krūvį perduodavo draugui.

,,Spalvų magijos“ edukacinės chemijos dalyko programos metu mokiniai susipažino su pagrindinėmis liuminescencijos rūšimis, švytinčių medžiagų savybėmis sužinojo, kodėl tamsoje švyti jonvabaliai bei išgirdo ir pamatė kaip šios medžiagos praverčia kriminalistų darbe aptinkant kraujo pėdsakus ar atpažįstant padirbtus pinigus, taip pat, kuo šios medžiagos gali būti naudingos santechnikams. Įgytas žinias mokiniai įtvirtino patys atlikdami laboratorinius bandymus ir gamindami šviečiančius tirpalus.

Keičiant ugdymo aplinkas, įvairinant ugdymo metodus bei panaudojant naujas mokymo priemones didėja mokinių mokymosi motyvacija bei gerėja  jų mokymosi pasiekimai ir pažanga.

 

Laima Kazlauskienė