2019-2020 m.m kronika

Netradicinė veikla būrelyje ,,Jaunieji miško bičiuliai ''

Baigiasi mokslo metai.Ne tokie, kaip įprastai. Mokinių darbas buvo neįprastas. Kiek įmanoma, mokiniai siekė norimo rezultato.

Kadangi gamtoje galima daug ką stebėti, aprašyti, atrasti, tad ir užduotys atskirų klasių buvo susiję su gamtos stebėjimu, meile gamtai.

Siūlau pažiūrėti keletą darbų.

Džiaugiuosi ,,Jaunųjų miško bičiulių'' atliktais stebėjimais.

Visiems geros ir turiningos vasaros.

 

 

   Biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė