Naujienos

Konferencijoje EFEKT 2020 Vilniuje

Šių dienų švietimo sistema susiduria su skirtingais iššūkiais. Kyla daugybė klausimų, kaip išugdyti XXI amžiui reikalingų kompetencijų turintį jauną žmogų, kaip paruošti jaunuolius aktyviai įsitraukti į visuomenėje vykstančius procesus, kaip juos įtraukti į darbo rinką bei motyvuoti kurti Lietuvai.
Mūsų mokyklos mokytoja L. Mikelaitienė ir 8 kl. mokinė Austėja Mikelaitytė 2020-02-18 d. dalyvavo LJA organizuotoje mokytojų konferencijoje EFEKT 2020 Vilniuje, kurioje buvo tikrai turininga programa su geriausiais pranešėjais. 
Visus atvykusius sveikino JA Lietuva vadovai, pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalinosi Rytų Europos studijų centro vadovas L. Kojala trumpai pasakojo apie tarptautinę politiką, Erudito licėjaus įkūrėjas ir vadovas prof. dr. N. Pačėsa pasakojo, ką jie bando daryti, kad ugdymas būtų įtraukus  ir motyvuojantis, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto prof. dr. T. Šarapovas įtraukė į diskusiją "Kokias kompetencijas ugdyti dabar, kai nežinai, kas bus ateityje?"  ir dar daug kitų. 
Diena buvo turininga ir pilna įspūdžių.
 
Matematikos mokytoja metodininkė Liuda Mikelaitienė