Naujienos

Devintokas + savivalda

Per pilietiškumo pagrindų pamokas devintokai leidosi tyrinėti savivaldos galimybių. Išsiaiškinę sąvokos prasmę, pastebėjo, kad pirmosios savivaldos užuominos yra klasėje, renkant klasės seniūną, planuojant klasės veiklas. Su mokyklos savivaldos galimybėmis devintokus supažindino mokyklos direktorė Vilija Nikliauzienė.

Toliau pažintį su savivalda mokiniai tęsė Sūdavos kaimo bendruomenės namuose, ten juos jaukiai priėmė bendruomenės pirmininkė Rita Brazaitienė. Mokiniai išgirdo bendruomenės istoriją ir ateities planus. Paskutinis punktas tyrinėjant savivaldą buvo Klausučių seniūnija. Ten devintokus priėmė seniūno pavaduotoja Aušra Katkevičienė. Mokiniai sužinojo, kokiais klausimais galima kreiptis į seniūniją, prisiminė seniūnijos lankytinus objektus ir žymius žmones. Mokiniai buvo supažindinti su kitais seniūnijos darbuotojais bei jiems aprodytos seniūnijos patalpos.

Šios pilietiškumo pagrindų pamokos mokiniams padėjo suvokti ne tik savivaldos galimybes bei naudą, bet kartu ir artimiau pažinti savo gyvenamą vietovę ir  susipažinti su mokyklos direktoriaus, seniūno, seniūno pavaduotojo pareigybe.

Ačiū visiems už nuoširdų priėmimą.

 

Pilietiškumo pagrindų mokytoja Milda Viltrakytė