Naujienos

Paukščiai sugrįžta namo....

Vėl pakvipo pavasariu. Išskridę paukščiai grįžta į gimtąsias vietas. Mūsų mokyklos mokiniai laukia paukštelių giesmininkų, prisimindami 40 – ties paukščių dieną.

Šeštų, septintų, devintų ir dešimtų klasių mokiniai piešė tokį paukštį, kuris jiems suteiktų daugiausia džiaugsmo.

Savo mintis apie grįžtančius paukščius išsakė aštuntokai.

Penktoje klasėje vyko integruota gamtos ir dailės pamoka ,,Paukštis – pavasario pranašas‘‘. Mokiniai dekoravo iš modelino nulipdytus paukštelius, lapelius, uogeles ir puošė jais medį.

Per dailės pamoką mokiniai įvairiomis technikomis piešė paukščius. Nedos Čapskytės ir Miglės Kolčinaitės darbai išsiųsti į konkursą Šiauliuose ,,40 paukščių belaukiant‘‘

    

Biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė