Naujienos

Mokinių konferencija ,,Mano darbai – tai mūsų ateitis“

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcinis centras  organizavo Sūduvos krašto mokinių konferenciją ,,Mano darbai – tai mūsų ateitis“, kurioje  dalyvavo mokiniai iš Marijampolės apskrities mokyklų. Pranešimų temos buvo labai įvairios: ,,Stebuklingi muilo burbulai“, ,,Kaip sėkmingai mokytis“, ,,Kurkime draugišką mokyklą“, ,,Šiluminių reiškinių samprata“, ,,Chemija buityje“, ,,Nepriklausomybės savanorių atminimo ženklai Plokščiuose“ ir kt. 

 Mūsų mokyklai atstovavo 6 klasės mokinė Gustė Bendoraitytė. Jos pranešimas ,,Pagalba mokantis matematikos“. Gustė pasakojo apie anksčiau mokykloje vykdytą projektą ,,Skaičiavimo priemonės“. Mokantis 6 klasėje temą ,,Koordinačių sistema“ ir taškų atidėjimus koordinatiniuose ketvirčiuose, gimė idėja, kaip vaikams suprantamiau suvokti šią temą. Pasitelkėme vyriškų rankų jėgą bei vaikiškų pirštukų miklumą ir šią idėją įgyvendinome – buvo pagaminta lenta, kurioje labai ,,apčiuopiamai“ galima atidėti taškus, nustatyti jų koordinates. Ši mokymo priemonė, manome, labai palengvintų ir mokinių, turinčių specialiųjų poreikių (regėjimo negalią), mokymą. Gustė pasakojo apie šios mokymo priemonės panaudojimo galimybes.

Pranešėja ir ją ruošusi mokytoja apdovanotos padėkos raštais.

 

Matematikos mokytoja  Jūratė Jurkšaitienė