2017-2018 m. m kronika

Antrokų popietė

Gruodžio 5 d. antroje klasėje vyko popietė „Esame lietuviai“.

Muzikos mokytoja Rasa Slabodienė pravedė popietę, į kurią buvo pakviesti ir antrokų tėvai. Mokytoja kartu su vaikais ir tėvais dainavo, šoko, žaidė lietuviškas dainas ir žaidimus. Pravedė viktoriną .Vaikai sakė patarles ir minė mįsles. Popietės metu vaikai džiaugėsi, kad ir jų tėveliai moka tas pačias dainas ir žaidimus.

Po renginio vyko antros klasės tėvų susirinkimas. Dėkoju mokytojai Rasai Slabodienei už puikų renginį ir klasės tėvams už gausų dalyvavimą.

 

Mokytoja Laimutė Melninkienė