2018-2019 m.m kronika

Mokykla dalyvauja projekte „Pažink valstybę“

Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais įgyvendina projektą „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Įvadiniame seminare mokyklai atiteko kultūros valdymo sritis. Aštuntokai, remdamiesi savo asmenine patirtimi ir įvairiais informacijos šaltiniais, nusprendė, kad Klausučių seniūnijoje per mažas dėmesys skiriamas kultūros objektų ir lankytinų vietų populiarinimui.

Pirmiausiai problemos priežasčių ir sprendimo būdų vykome ieškoti į Klausučių seniūniją. Seniūnė Gema Skystimienė, kaip visada, mielai ir jaukiai mus priėmė. Ji supažindino mokinius su kultūros objektų ir lankytinų vietų tvarkymo galimybėmis, iškylančiomis problemomis, tokiomis kaip lankytinų vietų nepritaikymas turizmui, bendruomenių neveiklumas tvarkant lankytinas vietas. Besikalbant seniūnė atskleidė, kurios lankytinos vietos jai asmeniškai labiausiai patinka. Po pokalbio mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti seniūnijos patalpas. Kultūrinės veiklos vadybininkas Ramūnas Puodžiūnas leido pasižvalgyti po renovuotas Klausučių kultūros centro patalpas, taip pat papasakojo, kokie renginiai vyksta centre.

Aštuntokų  laukia antrasis vizitas. Mus priimti ir pasikalbėti apie kultūros objektų bei lankytinų vietų padėtį pažadėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyresnioji specialistė Daiva Ambrasaitė.

 

Istorijos mokytoja M. Viltrakytė