2018-2019 m.m kronika

Gruodžio 19 - Prano Mašioto 155-asis gimtadienis

Prisimindami garsaus mūsų kraštiečio Prano Mašioto – matematiko, pedagogo, rašytojo –nuopelnus,  pagerbėme šios kilnios asmenybės  atminimą.  Mokiniai dar kartą prisiminė jo nuopelnus, sužinojo, kokius uždavinius sprendė bendraamžiai 1922 metais  Prano Mašioto sudarytame matematikos  vadovėlyje,  susipažino su senoviniais  ilgio, masės, ploto matavimo vienetais.

Gruodžio 19 diena – Prano Mašioto 155-asis gimtadienis.  Vyriausieji  mūsų mokyklos mokiniai pagerbė jo atminimą, apsilankydami Prano Mašioto tėviškėje.  Te degančių žvakelių neužpučia žvarbūs gruodžio vėjai, o prisiminimai apie šį žmogų neišblėsta mūsų atmintyje.

 

Matematikos mokytoja  Jūratė Jurkšaitienė