Comenius projektas 2013-2015 m.m.

          

   Jau antrą kartą Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla  dalyvauja daugiašaliame „Comenius“ mokyklų partnerysčių projekte. Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Europos Komisijos pateiktomis gairėmis. Projektas „Stress Fighters Club – a way to succeed in life“ (Streso valdymas – kelias į sėkmę) jungia aštuonias mokyklas iš Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos, Graikijos, Turkijos, Olandijos, Bulgarijos ir Jungtinės Karalystės.

    Projekto koordinatorė - anglų kalbos mokytoja Aistė Petkevičiūtė, vadovė – geografijos mokytoja Vilma Simanavičienė.

      Mūsų tikslas – padėti mokiniams suvaldyti stresą ir rasti sėkmės šaltinius.

Mokiniai paauglystės laikotarpiu dažnai patiria problemų, kurių ankščiau nesa turėję. Jaunuoliai, turintys žemą savivertės jausmą ir patiriantys asmenybės problemų, patiria stresą. Taip pat pastaruoju metu mokiniai  daugiau naudojasi technologijomis (telefonais, kompiuteriais, internetu), o tai taip pat įtakoją streso atsiradimą. Todėl šiuo projektu norima padėti mokiniams, ir įrodyti, jog ne pasaulis turi pasikeisti dėl mūsų, tačiau jie turi prisitaikyti prie naujos aplinkos. Padėti surasti atsipalaidavimo būdus ir paskatinti juos džiaugtis mokykliniu gyvenimu bei tapti sėkmingesniais.

   Projektas skirtas 14-18 metų mokiniams. Projektą sudaro keletas etapų, kurių metu mokiniai atliks įvairias veiklas.

Atradimų etape mokiniai nustatys:

 • Streso šaltinius
 • Nesėkmių mokykloje šaltinius
 • Savo silpnybes bei stiprybes
 • Savo savivertę
 • Streso teigiamą poveikį

Supratimo etape mokiniai:

 • Dalinsis savo talentais ir potencialais
 • Bus įtraukiami į teigiamą mastymą
 • Diskutuos kaip gyvenime išvengti streso

Veiksmų stadijoje:

 • Dalyvaus įvairiose veiklose, kurios mažina stresą, patiriamą mokykloje ir namuose
 • Domėsis, kiek streso patiria moksleiviai partnerių mokyklose
 • Kalbės apie savo emocijas, jausmus
 • Dalins patarimus savo bendraamžiams
 • Dirbs komandose
 • Organizuos veiklas, kurios padeda valdyti stresą
 • Dalyvaus Facebook konferencijose
 • Skleis savo įgytas žinias internete ir plės tarpkultūrinį bendradarbiavimą

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti teigiamą požiūrį į mokyklą bei mokymąsi
 • Skatinti  siekti savo tobulėjimo
 • Didinti supratimą apie kritinio amžiaus tarpsnį
 • Vystyti inovatyvias strategijas bei metodus sprendžiant problemas
 • Drąsinti mokinius kalbėti apie savo jausmus ir emocijas
 • Suteikti mokiniams galimybes pristatyti savo atradimus bendraamžiams

Numatomos veiklos:

 • Susitikimai partnerių šalyse
 • Apklausa mokykloje apie stresą ir jį sukeliančias priežastis (namuose, mokykloje) bei  požiūrį į jį. Analizė. Lyginimas su kitų partnerių rezultatais
 • Savo mokyklos bei šalies pristatymas
 • Projekto tinklalapio kūrimas
 • Projekto logotipo kūrimas
 • Fotoalbumo kūrimas
 • Parodos
 • Talentų šou
 • Dramos pamokos
 • Jogos pamokos
 • Spalvų terapija
 • Sporto renginiai bei varžybos
 • Konkursas „Mano magiška vieta Europoje“

  Skatinsime savo mokinius tapti labiau pasitikinčiais, tolerantiškesniais, supratingesniais, atsakingesniais ir labiau motyvuotais, tuo pačiu kelti mokyklos prestižą. Didinsime tėvų susidomėjimą ir dalyvavimą mokyklos gyvenime. Stiprinsime santykius tarp tėvų-mokinių, tėvų-mokytojų, mokytojų-mokinių.

 

  Susipažinkite su mūsų veikla:

   Viešnagė Lenkijoje,   Viešnagė Anglijoje,   Priimame svečius Lietuvoje,

  Viešnagė Ispanijoje,  Viešnagė Graikijoje,  Viešnagė Olandijoje,  

  Viešnagė Turkijoje

 

   Sūdavos vidurinės mokyklos mokytojos Vilma Simanavičienė ir Aistė Petkevičiūtė